Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

yaz_record

Wykonuje funkcję zwrotną na elementach podanej tablicy, zwraca tablicę zawierającą wszystkie elementy tablicy tbl1 po użyciu na każdej z nich funkcji zwrotnej.
Kategoria: Funkcje > PHP


yaz_range

Łączy dwie lub więcej tablic rekurencyjnie, łączy elementy jednej lub więcej tablic tak, że wartości jednej tablicy są dopisywane na koniec poprzedniej. Zwracana jest tablica wynikowa.
Kategoria: Funkcje > PHP


yaz_present

Łączy jedną lub więcej tablic, łączy elementy jednej lub więcej tablic razem, tak że wartości jednej tablicy są wstawiane na koniec poprzedniej tablicy.
Kategoria: Funkcje > PHP


yaz_itemorder

yaz_record () funkcja sprawdza zapis w obecnym zestawie wyników wyszukiwania w pozycji określonej przez parametr $pos
Kategoria: Funkcje > PHP


array_map()

Ta funkcja powinna być wywoływana przed yaz_search () lub yaz_present ()
Kategoria: Funkcje > PHP


array_merge_recursive()

Funkcja ta przygotowuje się do odsłuchiwania zapisów po udanym wyszukiwaniu.
Kategoria: Funkcje > PHP


array_merge()

Sortuje wiele tablic lub wielowymiarowe tablice, może być użyta do sortowania kilku tablic na raz lub wielowymiarowej tablicy na podstawie jednego z większej liczby wymiarów.
Kategoria: Funkcje > PHP


array_multisort()

Funkcja ta przygotowuje dla rozszerzonych usług na żądanie przy użyciu profilu do korzystania z Z39.50
Kategoria: Funkcje > PHP


yaz_hits

yaz_hits () zwraca liczbę trafień w odniesieniu do ostatniego wyszukiwania.
Kategoria: Funkcje > PHP


array_pad()

Dopełnia tablicę do podanej długości podanymi wartościami, zwraca kopię tablicy wejście dopełnioną do rozmiaru określonego przez rozmiar wartością wartość .
Kategoria: Funkcje > PHP


Poprzednia | 10/136 |Nastpna
10:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2020 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors