Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

imagecolorset

Ta funkcja ustawia indeks w palecie określonego koloru. Jest to użyteczne podczas tworzenia efektu flood-fill-like w palecie obrazu bez bez obciążania wykonywania faktycznej flood-fill.
Kategoria: Funkcje > PHP


imagecolorsforindex

Pobiera kolor określonego indeksu
Kategoria: Funkcje > PHP


MovieClip filters [AS 2]

Zindeksowana tablica zawierająca, każdy obiekt filtru powiązany z danym klipem filmowym.
Kategoria: Flash > ActionScript


Selection getBeginIndex [AS 2]

Zwraca index z początku wybierania skupienia (pierwszy element z listy skupienia).
Kategoria: Flash > ActionScript


Selection getCaretIndex [AS 2]

Zwraca index aktualnie świecącego się punktu pozycji.
Kategoria: Flash > ActionScript


Selection getEndIndex [AS 2]

Zwraca index z końca wybierania skupienia (ostatni element z listy skupienia).
Kategoria: Flash > ActionScript


String substr [AS 2]

Zwraca znaki w ciągu znaków z indeksy określonego przez start parametr przez liczb,e znaków określonych przez dlugosc parametr.
Kategoria: Flash > ActionScript


TextField bottomScroll [AS 2]

Liczba (bazująca na indeksie 0), określająca dolna linię widoczną dla pola tekstowego.
Kategoria: Flash > ActionScript


TextField filters [AS 2]

Zindeksowana tablica posiadająca, każdy obiekt filtru, aktualnie nadany na dane pole tekstowe.
Kategoria: Flash > ActionScript


hash_algos

Zwraca ponumerowaną indeksowaną tablicę zawierającą liste dostępnych algorytmów
Kategoria: Funkcje > PHP


5:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors