Konsole do gier - zobacz na Ceneo
Konsole do gier - zobacz na Ceneo
Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

MovieClipLoader getProgress [AS 2]

Zwraca liczbę załadowanych bajtów oraz wszystkich bajtów ładowanego pliku przez MovieClipLoader.loadClip(); dla skompresowany filmów, zwracana jest skompresowana liczba bajtów.
Kategoria: Flash > ActionScript


MovieClipLoader loadClip [AS 2]

Wczytuj SWF, JPEG, progresywnie JPEG, nie animowane GIF, lub PNG plik na klip filmowy podczas odtwarzania filmu Flash.
Kategoria: Flash > ActionScript


Klasa MovieClipLoader [AS 2]

Ta klasa pozwala ci zaimplementować słuchacza zwrotnego, który podaje status podczas ładowania do klipu filmowego: SWF, JPEG, GIF, oraz PNG plików.
Kategoria: Flash > ActionScript


MovieClipLoader onLoadComplete [AS 2]

Wywołuje się, gdy plik zostaje w całości załadowany przez MovieClipLoader.loadClip().
Kategoria: Flash > ActionScript


MovieClipLoader onLoadError [AS 2]

Wywołuje się, gdy ładowany plik stworzy jakieś błędy.
Kategoria: Flash > ActionScript


MovieClipLoader onLoadInit [AS 2]

Wywołuje się, gdy akcje na pierwszej klatce załadowane klipu zostają wykonywane.
Kategoria: Flash > ActionScript


MovieClipLoader onLoadProgress [AS 2]

Wywołuje się, za każdym razem gdy nowe dane zostają przesłane z pliku serwera na plik SWF oraz dysk (czyli pomiędzy MovieClipLoader.onLoadStart oraz MovieClipLoader.onLoadComplete).
Kategoria: Flash > ActionScript


MovieClipLoader onLoadStart [AS 2]

Wywołuje się, gdy rozpoczyna się ładowanie pliku.
Kategoria: Flash > ActionScript


MovieClipLoader removeLoader [AS 2]

Usuwa słuchacza używanego do odbierania zdarzeń dla tejklasy.
Kategoria: Flash > ActionScript


MovieClipLoader unloadClip [AS 2]

Usuwa klip filmowy, który był załadowany przez użycie MovieClipLoader.loadClip().
Kategoria: Flash > ActionScript


9:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-19 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors