Loading:


Klasa MovieClipLoader [AS 2]

Klasa: MovieClipLoader

Kompatybilność: ActionScript 1.0, Flash 7+

 

Konstruktor

 

MovieClipLoader();

 

Opis

 

Ta klasa pozwala ci zaimplementować słuchacza zwrotnego, który podaje status podczas ładowania do klipu filmowego: SWF, JPEG, GIF, oraz PNG plików. Aby używać możliwości MovieClipLoader, użyj MovieClipLoader.loadClip() metody z loadMovie() lub MovieClip.loadMovie() aby wczytać pliki SWF.

 

Wskazówka: Klasa MovieClipLoader wspomaga pliki GIF i PNG dopiero w wersji Flash 8.

 

Po wywołaniu metody MovieClipLoader.loadClip() , podane wydarzenia zostają wykonane:

 

 • Kiedy pierwsze bajty zciągniętego pliku zostają zapisane na dysk, słuchacz MovieClipLoader.onLoadStart zostaje wywoływany.
 • Jeśli utworzyłeś słuchacza dla MovieClipLoader.onLoadProgress , wtedy jest on wykonywany podczas procesu wczytywania.
  Wskazówka: Możesz wywołać MovieClipLoader.getProgress() w każdym momencie podczas ładowania.
 • Kiedy cały plik zostaje zapisany na dysk, wtedy słuchacz MovieClipLoader.onLoadComplete jest wywoływany.
 • Kiedy pierwszy fragment akcji zciągniętego plik zostaje wykonane, wtedy słuchacz MovieClipLoader.onLoadInit jest wzywany.

 

Kiedy MovieClipLoader.onLoadInit zostaje wywoływane, możesz ustawiać właściwości, używać metod oraz robić interakcje z załadowanym filmem.

 

Jeśli podczas wczytywania pliku wystąpia jakies błędy, wtedy słuchacz metody MovieClipLoader.onLoadError jest wykonywany.

 

UWAGA: Niektóre przeglądarki cache'ują pliki lokalnie powiązane ze zdarzeniami MovieClipLoader. Podczas testowania plików SWF nalezy wyczyścić pamieć podręczna przeglądarki.


Dostępne właściwości dla klasy MovieClipLoader

Nazwa

Opis

checkPolicyFile:Boolean

Określa czy Flash Player powinien próbować ściągnąć cross-domenową politykę plików od załadowanego obiektu serwera przed rozpoczęciem wczytywania tego obiektu.

 

Dostępne zdarzenia dla klasy MovieClipLoader

Nazwa

Opis

onLoadComplete = function([klip_mc:MovieClip], [httpStatus:Number]) {}

Wywołuje się, gdy plik zostaje w calości załadowany przez MovieClipLoader.loadClip().

onLoadError = function(klip_mc:MovieClip, errorCode:String, [httpStatus:Number]) {}

Wywołuje się, gdy ładowany plik stworzy jakieś błędy.

onLoadInit = function([klip_mc:MovieClip]) {}

Wywołuje się, gdy akcje na pierwszej klatce załadowane klipu zostają wykonywane.

onLoadProgress = function([klip_mc:MovieClip], zaladowanychBajtow:Number, wszystkichBajtow:Number) {}

Wywołuje się, za każdym razem gdy nowe dane zostają przesłane z pliku sewera na plik SWF oraz dysk (czyli pomiędzy MovieClipLoader.onLoadStart oraz MovieClipLoader.onLoadComplete).

onLoadStart = function([klip_mc:MovieClip]) {}

Wywołuje się, gdy rozpoczyna się ładowanie pliku.


Dostępne metody dla klasy MovieClipLoader

Nazwa

Opis

addListener(sluchacz:Object) : Boolean

Rejestruje nowy obiekt do odbierania informacji o zdarzeniach dla obiektu MovieClipLoader.

getProgress(klip:Object) : Object

Zwraca liczbę załadowanych bajtów oraz wszystkich bajtów ładowanego pliku przez MovieClipLoader.loadClip(); dla skompresowany filmoów, zwracana jest skompresowana liczba bajtów.

loadClip(url:String, klip:Object) : Boolean

Wczytuj SWF, JPEG, progresywnie JPEG, nie animowane GIF, lub PNG plik na klip filmowy podczas odtwarzania filmu Flash.

removeListener(listener:Object) : Boolean

Usuwa słuchacza używanego do odbierania zdarzeń dla tejklasy.

unloadClip(target:Object) : Boolean

Usuwa klip filmowy, który był załadowany przez użycie MovieClipLoader.loadClip().Napisz Artyku³

Listing

var pojemnik:MovieClip = createEmptyMovieClip("pojemnik", getNextHighestDepth());
var mcLoader:MovieClipLoader = new MovieClipLoader();
mcLoader.addListener(this);
mcLoader.loadClip("obraz.jpg", pojemnik);

function onLoadInit(mc:MovieClip) {
    trace("onLoadInit: " + mc);
}
 
Dodano przez: divix
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 38523
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors