Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

JavaScript Funkcja getHours (Metoda obiektu: Date)

Zwraca godzinę określonej daty, stosownie do czasu lokalnego.
Kategoria: Funkcje > Javascript


JavaScript Funkcja getMilliseconds (Metoda obiektu: Date)

Zwraca milisekundy określonej daty, stosownie do czasu lokalnego.
Kategoria: Funkcje > Javascript


JavaScript Funkcja getMinutes (Metoda obiektu: Date)

Zwraca minuty dla określonej daty w zależności od czasu lokalnego.
Kategoria: Funkcje > Javascript


JavaScript Funkcja getMonth (Metoda obiektu: Date)

Zwraca miesiąc dla określonej daty w zależności od czasu lokalnego.
Kategoria: Funkcje > Javascript


JavaScript Funkcja getSeconds (Metoda obiektu: Date)

Zwraca sekundy dla określonej daty w zależności od czasu lokalnego.
Kategoria: Funkcje > Javascript


JavaScript Funkcja getTime (Metoda obiektu: Date)

Zwraca liczbę reprezentującą czas dla określonej daty stosownie do czasu uniwersalnego.
Kategoria: Funkcje > Javascript


JavaScript Funkcja getTimezoneOffset (Metoda obiektu: Date)

Zwraca przesunięcie strefy czasowej w minutach dla bieżącej lokalizacji.
Kategoria: Funkcje > Javascript


JavaScript Funkcja getUTCDate (Metoda obiektu: Date)

Zwraca liczbę reprezentującą czas dla określonej daty stosownie do czasu uniwersalnego.
Kategoria: Funkcje > Javascript


JavaScript Funkcja getUTCDay (Metoda obiektu: Date)

Zwraca dzień tygodnia dla określonej daty stosownie do czasu uniwersalnego.
Kategoria: Funkcje > Javascript


JavaScript Funkcja getUTCHours (Metoda obiektu: Date)

Zwraca godziny dla określonej daty stosownie do czasu uniwersalnego.
Kategoria: Funkcje > Javascript


Poprzednia | 15/27 |Nastpna
15:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2021 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors