Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Zmiana referencji na wartość dla obiektu - metoda Refaktoryzacji

Podana metoda zmienia obiekt referencyjny na obiekt wartościowy. Wykorzystujemy tą praktykę, gdy obiekt jest mały, niezmienny oraz trudny do zarządzania.
Kategoria: Artykuły > Refaktoryzacja


Rozpad hierachi - metoda Refaktoryzacji

Podana metoda złancza super klasę oraz podklasę w jedną całość, kiedy obie klasy nie różnią się bardzo od siebie.
Kategoria: Artykuły > Refaktoryzacja


Konsolidacja wyrażenia warunkowego - metoda Refaktoryzacji

Podana metoda łączy wiele wyrażeń warunkowych w jedną funkcje/metodę oraz przenosi całą sprawdzającą logikę do nowo powstałej metody.
Kategoria: Artykuły > Refaktoryzacja


Konsolidacja zduplikowanych fragmentów warunkowych - metoda Refaktoryzacji

Podana metoda usuwa zduplikowane linie kodu z wyników instrukcji warunkowych oraz przenosi je poza instrukcjami warunkowymi.
Kategoria: Artykuły > Refaktoryzacja


Rozłożenie warunkowe - metoda Refaktoryzacji

Podana metoda przenosi skomplikowane instrukcje warunkowe if - else do nowych metod.
Kategoria: Artykuły > Refaktoryzacja


Duplikacja obserwowanych danych - metoda Refaktoryzacji

Metoda polega na rozgałęzieniu klasy, która posiada GUI elementy, nasłuchuje na zdarzenia oraz posiada całą strukturę procesów w sobie.
Kategoria: Artykuły > Refaktoryzacja


Enkapsulowanie Kolekcji - metoda Refaktoryzacji

Metoda tą nadajemy na klasę, która oferuje ustawienie oraz pobranie kolekcji przez get i set oraz zamiany ich na właściwość tylko do odczytu i dodanie add() i remove() metod dla pojedynczego elementu.
Kategoria: Artykuły > Refaktoryzacja


Enkapsulowanie Typów - metoda Refaktoryzacji

Metode nadajemy, gdy klasa zwraca nam generyczny obiekt o typie Object, który później konwertujemy w innej klasie.
Kategoria: Artykuły > Refaktoryzacja


Enkapsulowanie Zmiennych - metoda Refaktoryzacji

Metode ma na celu, zmienę klasy z publiczną wartością (zmienną) na prywatną oraz dodaniu dwóch metody get() i set().
Kategoria: Artykuły > Refaktoryzacja


Rozbijanie Klas - metoda Refaktoryzacji

Metoda ma na celu, rozszczepienie klasy na dwie lub więcej klas, tak aby podobne operacje były pogrupowane w każdej klasie.
Kategoria: Artykuły > Refaktoryzacja


Poprzednia | 19/27 |Nastpna
19:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2021 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors