Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Nazwa strony jako hasło

Funkcja ta zwraca TRUE jeżeli metoda określona przez parametr nazwa_metody została zdefiniowany dla obiektu object , FALSE w przeciwnym przypadku. Example #1 method_exists() przykład <?php $directory = new Directory('.'); var_dump(method_exists($directory,'read')); ?> Powyższy przykład wyświetli: bool(true)
Kategoria: Skrypty > JavaScript


setInterval() [AS 2]

Agreguje metody i właściwości określone w klasie istniejącego obiektu. Metody i właściwości o nazwach rozpoczynających ze znakiem podkreślenia (_) uważane są za prywatne zagnieżdżenia klas i nie są używane, konstruktory są również wyłączone z procedury agregacji.
Kategoria: Flash > ActionScript


bool method_exists

Dokonuje zmiany właściciela pliku nazwa_pliku na użytkownika podanego w parametrze użytkownik .
Kategoria: Funkcje > PHP


void aggregate

Zwraca pełną ścieżke dostępu do pliku SWF, w którym akcja zostala uruchomiona, łącznie z nazwą samego pliku.
Kategoria: Funkcje > PHP


chown()

Tablica GET jest globalna tablicą dostępną w PHP. Zmienne są zapisywane w stylu nazwa=wartość, w pasku adresu po nazwie pliku php oraz po znaku ?, np plik.php?nazwa=wartosc.
Kategoria: Funkcje > PHP


_url [AS 2]

Tworzy tablice z wartościami, może posiadać więcej niż jedną wartość w sobie. Aby zadeklarować stworenie tablicy należy dopisać słowo new przed nazwą funkcji.
Kategoria: Flash > ActionScript


Przesyłanie informacji przez adres WWW - Tablica GET

Funkcja wykonuje metodę/funkcję zapisaną jako nazwa parametru w odpowiednich momentach czasowych dla wartości podanych w milisekundach.
Kategoria: Skrypty > PHP


Array()

Wyświetla dla obiektu o nazwie 'nazwa' odpowiednią informacje dla podanej właściwości podanej jako drugi argument funkcji.
Kategoria: Flash > ActionScript


getProperty() [AS 2]

Skrypt używa jako hasła nazwy strony
Kategoria: Flash > ActionScript


Właściwość własnych funkcji: zwracanie danych - get [AS 2]

We flashu może zdeklarować, że funkcja będzie zwracać wynik po jej wywołaniu dzięki wstawieniu funkcji return, aby to zrobić należy napisać słowo get między function a nazwą funkcji, odzielonymi spacjami.
Kategoria: Flash > Kursy


5:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2020 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors