Loading:

Autoscroll'owana galeria sterowana za pomocą położenia kursora względem punktu centralnego "stage". AS3

gotowy kod z przykładem


Definiowanie interfejsu - szablon dla innych klas - interface , implements [AS 2]

Interface jest to szkielet, bądź struktura dla innych klas które używają tej klasy jako interfejs.


Definiowanie oraz dostęp do nowych metod dla obiektu w locie - kontroler dynamic [AS 2]

Kontroler definiuję określona klasę, czy jej obiekty będą mogły przybierać nowe metody podczas uruchomienia skryptu (dynamiczna klasa), czy też nie.


Deklaracja klas w ActionScript - class [AS 2]

Klasa jest to komponent programowania zorientowanego obiektowo, dzięki którym można tworzyć obiekty (duplikatów wyniku klas, coś na wzór klonów klipów filmowych).


Deklarowanie dostępu do zmiennych - private oraz public [AS 2]

Pisząc skrypty w ActionScript bazując na obiektach oraz klasach, możemy deklarować dostęp każdej zmiennej. Aby to zrobić należy umieścić słowo 'private' lub 'public' tuż przed nazwą zmiennej.


Deklarowanie statycznych funkcji oraz zmiennych w klasach - static [AS 2]

Kontroler static stosuje się do deklarowania zmiennych lub funkcji, które mają być zapamiętywane nie w obiektach, ale w klasach tych obiektów.


Deklarowanie własnych funkcji - function [AS 2]

Jeśli piszesz skrypt i zauważysz, że twój kod ma powtarzające się linie w skrypcie wtedy jest to znak na stworzenie funkcji.


Deklarowanie zmiennych jako lokalne lub globalne - var [AS 2]

Do ustawienia lokalnej zmiennej, wystarczy dopisać słowo var przed nazwą zmiennej (sytuacja jest taka sama jak w JS).


Dziedziczenie klas - parametr extends [AS 2]

W programowaniu zorinetowanym obiektowo można zaznaczyć czy jedna klasa będzie dziedziczyła inną czy też nie.


Fullscreen Flash w oknie przeglądarki, z elementami nie skalującymi [AS 2]

Skrypt tworzy plik SWF, który wypełnia całe okno przeglądarki oraz jego elementy wewnątrz zachowują tą samą wielkość nie zależnie od rozmiarów okna (brak skalowania).


Importowanie klas oraz pakietów - kontroler import [AS 2]

Kontroler import, zaimportuje określony przez użytkownika pakiet Flash'a bądź określoną klasę.


Instrukcja warunkowa: if else (else if) [AS 2]

Instrukcja if() sprawdza czy warunek w nawiasie jest spełniony jeśli nie wykonuje się instrukcja else if() która sprawdza kolejny warunek, jeśli żaden z warunków nie był spełniony wtedy instrukcja else() jest wykonywana.


Instrukcja warunkowa: switch (case, break, default) [AS 2]

Instrukcja warunkowa pobiera jeden argument, od którego jest uzależniona, w połączeniu w pętlą do while, można tą instrukcje zapętlić do momentu kiedy zostanie wykonana odpowiedni warunek.


Karuzela 3D produktów w ActionScript 2.0 + XML - wersja średnio-zaawansowana

W tym kursie, przedstawimy jak zrobił własną karuzelę, czy też rotator trójwymiarowy za pomocą języka ActionScript 2.0. Gotowy produkt powinien wyglądać zbliżenie do podanego poniżej przykładu:


Karuzela 3d w ActionScript 2.0 + XML - wersja zaawansowana

W tym artykule, będziemy udoskonalać naszą obecną karuzelę, stworzoną [ tutaj ]. Zaawansowana wersja tego rotatora będzie posiadać:


Kontrolowanie właściwości oraz funkcji obiektów z zewnątrz - with [AS 2]

Dzięki właściwość with jesteśmy w stanie kontrolować wewnętrzne funkcje lub parametry podanego w nawiasach obiektu.


1/3 |>> Następna
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors