Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Nazwa dnia tygodnia w języku polskim PHP data

Zwiera nazwę obiektu klasy Error.
Kategoria: Skrypty > PHP


Nazwa dnia tygodnia.

Zwraca nazwę pliku na dysku.
Kategoria: Funkcje > Javascript


Zmiana obrazka po najechaniu myszką - JQuery

Skrypt wyświetla dzień tygodnia w języku polskim.
Kategoria: Skrypty > JavaScript


Error name [AS 2]

Przygotowuje obiektu LocalConnection do odbierania poleceń od LocalConnection.send() metody (nazwane: wysyłaniem obiektu LocalConnection).
Kategoria: Flash > ActionScript


FileReference name [AS 2]

Ciąg znaków określający nazwę aktualnego urządzenia przechwytującego dźwięk, zwrócony przez sprzęt.
Kategoria: Flash > ActionScript


LocalConnection connect [AS 2]

Nazwa instancji klipu filmowego. (konwencja: nazwa_mc)
Kategoria: Flash > ActionScript


Microphone name [AS 2]

Dzień tygodnia w Java Script.
Kategoria: Flash > ActionScript


MovieClip _name [AS 2]

Zwraca kopię obiektu styli dołączonych do określonego stylu (nazwa).
Kategoria: Flash > ActionScript


StyleSheet getStyle [AS 2]

Skrypt zmienia obrazek po najechaniu na niego myszką, automatyczna nazwa obrazka to nazwa z sufiksem _o np dla obrazka obraz.jpg obrazkiem po najechaniu będzie obrazek_o.jpg.
Kategoria: Flash > ActionScript


TextField _name [AS 2]

Określa nazwę instancji pola tekstowego.
Kategoria: Flash > ActionScript


7:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2020 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors