Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

DOMElement::getAttribute

Pobiera wartość atrybutu o nazwie $name dla bieżącego węzła.
Kategoria: Funkcje > PHP


DOMElement::getAttributeNode

Zwraca węzeł atrybutu o nazwie $name bieżącego elementu.
Kategoria: Funkcje > PHP


DOMElement::hasAttribute

Informuje, czy atrybut o nazwie $name istnieje jako członek elementu.
Kategoria: Funkcje > PHP


DOMElement::removeAttribute

Usuwa atrybut o nazwie $name od elementu.
Kategoria: Funkcje > PHP


DOMElement::removeAttributeNS

Usuwa atrybut namespaceURI elementu o nazwie localName.
Kategoria: Funkcje > PHP


DOMElement::setAttribute

Ustawia atrybut o nazwie name na podaną wartość. Jeśli atrybut nie istnieje, zostanie on utworzony.
Kategoria: Funkcje > PHP


DomElement bool has_attribute

funkcja ta sprawdza, czy atrybut istnieje w nazwie name bieżącego węzła.
Kategoria: Funkcje > PHP


DomElement DomAttribute set_attribute

Ustawia atrybut o nazwie name na podaną wartość.
Kategoria: Funkcje > PHP


bool XMLReader::moveToAttribute

Pozycji kursora na nazwie atrybutu.
Kategoria: Funkcje > PHP


com_invoke

com_invoke () wywołuje metodę o nazwie function_name COM referenced by com_object.
Kategoria: Funkcje > PHP


2:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2020 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors