Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

phpversion()

Zwraca listę autorów PHP: deweloperów oraz programistów modułów.
Kategoria: Funkcje > PHP


phpcredits()

Wyświetla dużą ilości informacji na temat aktualnego stanu PHP.
Kategoria: Funkcje > PHP


phpinfo()

Funkcja jest używana do pobierania informacji o binarnych danych w ciągu.
Kategoria: Funkcje > PHP


finfo_buffer()

Zwraca łańcuch znaków zawierający aktualnie wersję parsera PHP lub rozszerzenie.
Kategoria: Funkcje > PHP


putenv()

Ustawia wartość dla zmiennej środowiskowej.
Kategoria: Funkcje > PHP


restore_include_path()

Resetuje do domyślnych ustawienia include_path(), pobiera informacje z pliku php.ini.
Kategoria: Funkcje > PHP


set_include_path()

Ustawia konfiguracyjne opcje dla include_path(), jest ona ważna tylko do zakończenia skryptu.
Kategoria: Funkcje > PHP


set_magic_quotes_runtime()

Ustawia bieżącą aktywną konfigurację z magic_quotes_runtime.
Kategoria: Funkcje > PHP


set_time_limit()

Ustawia liczbę sekund dla wykonywania skryptu.
Kategoria: Funkcje > PHP


sys_get_temp_dir()

Zwraca ścieżke dostępu do plików tymczasowych.
Kategoria: Funkcje > PHP


Poprzednia | 33/105 |Nastpna
33:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors