Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

bzerror()

Zwraca tablicę asocjacyjną zawierającą opis i numer błędu biblioteki bzip2, który wystąpił podczas pracy z plikiem $plik .
Kategoria: Funkcje > PHP


bzerrstr()

Pobiera opis dowolnego błędu bzip2, który wystąpił podczas pracy z plikiem $plik.
Kategoria: Funkcje > PHP


bzflush()

Wymusza zapisanie do pliku bz wszystkich danych znajdujących się w buforze.
Kategoria: Funkcje > PHP


bzopen()

Otwiera plik bzip2 (.bz2) do odczytu lub zapisu.
Kategoria: Funkcje > PHP


bzread()

Odczytuje z podanego wskaźnika pliku.
Kategoria: Funkcje > PHP


bzwrite()

Zapisuje łaźcuch znaków do podanego strumienia pliku bzip2.
Kategoria: Funkcje > PHP


lzf_compress()

Kompresuje ciąg znaków przy użyciu formatu LZF.
Kategoria: Funkcje > PHP


lzf_decompress()

Dekompresuje dane o formacie LZF na zwykły ciąg znaków.
Kategoria: Funkcje > PHP


lzf_optimized_for()

Określa, co rozszerzenie LZF zoptymalizowało w trakcie kompilacji.
Kategoria: Funkcje > PHP


PharFileInfo::chmod()

Pozwala na ustawienie poziomu zabezpieczeń, dla wykonywanych plików bitowych, jak: tylko do odczytu.
Kategoria: Funkcje > PHP


Poprzednia | 41/105 |Nastpna
41:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors