Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

gzgetss()

Ładuję cały plik GZ do tablicy array.
Kategoria: Funkcje > PHP


gzfile()

Zwraca łańcuch znaków zawierający pojedyncze (nieskompresowane) znaki odczytane od charakteru danego pliku gz-pointer.
Kategoria: Funkcje > PHP


gzgetc()

Pobiera (nieskompresowany) ciąg do długość - 1 bajt odczytana z pliku podanego wskaźnika. Czytanie kończy się, gdy długość - 1 bajta zostały przeczytane, na nowej linii, lub EOF(end-of-file~koniec-pliku) (jeśli nastąpi pierwsze).
Kategoria: Funkcje > PHP


gzgets()

Identycznie jak gzgets(), z tą różnicą, że gzgetss() próbuje interpretuje wszelkie znaczniki HTML i PHP z tekstu.
Kategoria: Funkcje > PHP


gzinflate()

Wypełnia wypuszczony ciąg znaków.
Kategoria: Funkcje > PHP


gzopen()

Otwiera plik Gzip (gz) do nadpisania lub odczytu.
Kategoria: Funkcje > PHP


gzpassthru()

Wyświetla wszystkie pozostałe dane pliku GZIP.
Kategoria: Funkcje > PHP


gzputs()

Ta funkcja jest aliasem dla: gzwrite().
Kategoria: Funkcje > PHP


gzread()

Binarnie bezpieczny, sposób na otwrcie pliku gz.
Kategoria: Funkcje > PHP


gzrewind()

Ustawia pozycję wskaźnika danego pliku gz, na początek strumienia pliku.
Kategoria: Funkcje > PHP


Poprzednia | 52/105 |Nastpna
52:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors