Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

jdtounix()

Konwertuje juliański dzień do Unix'owego znacznika czasu.
Kategoria: Funkcje > PHP


JewishToJD()

Konwertuje żydowską formę daty na dzień juliański.
Kategoria: Funkcje > PHP


JulianToJD()

Konwertuje formę daty kalendarza juliańskiego na dzien juliański.
Kategoria: Funkcje > PHP


unixtojd()

Konwertuje Unix'owy znacznik czasu na Juliański dzień kalendarzowy.
Kategoria: Funkcje > PHP


hash_algos()

Zwraca listę wszystkich dostępnych algorytmów mieszania.
Kategoria: Funkcje > PHP


hash_copy()

Kopiuje zawartość mieszania.
Kategoria: Funkcje > PHP


hash_file()

Generuje mieszaną wartość z zawartości podanego pliku.
Kategoria: Funkcje > PHP


hash_final()

Finalizuje zaszyfrowane przyrostowanie.
Kategoria: Funkcje > PHP


hash_hmac_file()

Wygenerowuuje wprowadzaną zaszyfroaną wartość za pomocą metody HMAC i zawartości danego pliku.
Kategoria: Funkcje > PHP


hash_hmac()

Wygenerowuuje wprowadzaną zaszyfroaną wartość za pomocą metody HMAC.
Kategoria: Funkcje > PHP


Poprzednia | 56/105 |Nastpna
56:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors