Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Ucinanie, skracanie tekstu o określaną długość i miejsce php

Zainicjowuje szyfrowaną zawartość.
Kategoria: Skrypty > Skrypty PHP


hash_init()

Aktualizuje zawartość według aktywnego mieszania zawartości z pliku.
Kategoria: Funkcje > PHP


hash_update_file()

Przenosi dane mieszające zawartości do aktywanego mieszającego strumienia otwrtego.
Kategoria: Funkcje > PHP


hash_update_stream()

Przenosi dane do aktywnego kontekstu mieszania.
Kategoria: Funkcje > PHP


hash_update()

Generuje zaszyfrowaną wartość.
Kategoria: Funkcje > PHP


hash()

Do skracania ciągu w PHP służy funkcja substr.
Kategoria: Funkcje > PHP


mhash_count()

Pobiera najwyższy dostępny identyfikator hash.
Kategoria: Funkcje > PHP


mhash_get_block_size()

Pobiera rozmiar bloku sprecyzowanego w zmiennej $hash.
Kategoria: Funkcje > PHP


mhash_get_hash_name()

Pobiera nazwę sprecyzowaną w zmiennie $hash.
Kategoria: Funkcje > PHP


mhash_keygen_s2k()

Generuje klucz hash z podanego przez użytkownika hasła.
Kategoria: Funkcje > PHP


Poprzednia | 57/105 |Nastpna
57:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors