Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

array_product()

Oblicza iloczyn wartości w tablicy, zwraca tablicę znaków array.
Kategoria: Funkcje > PHP


array_push()

Wstawia jeden lub więcej elementów na koniec tablicy, traktuje zmienną tablica jako stos i wstawia przekazane parametry na koniec podanej tablicy.
Kategoria: Funkcje > PHP


array_rand()

Wybierze jeden lub więcej losowych elementów z tablicy, est przydatna jeśli chcesz wyciągnąć jeden lub więcej losowych elementów z tablicy.
Kategoria: Funkcje > PHP


array_reduce()

Iteracyjnie zredukuj tablicę do pojedyńczej wartości używając funkcji zwrotnej, iteracyjnie stosuje funkcję funkcja_zwrotna na każdym elemencie tablicy wejście aby zredukować tablicę to pojedyńczej wartości.
Kategoria: Funkcje > PHP


array_reverse()

Zwraca tablicę z elementami ustawionymi w porządku odwrotnym, pobiera tablicę wejście i zwraca nową tablicę z odwróconym porządkiem występowania elementów,
Kategoria: Funkcje > PHP


array_search()

Przeszukuje tablicę pod kątem podanej wartości i w przypadku sukcesu zwraca odpowiedni klucz.
Kategoria: Funkcje > PHP


array_shift()

Usuwa pierwszą wartość parametru tablica i zwraca go skracając tą tablicę o jeden element przesuwając wszystkie pozostałe elementy w dół.
Kategoria: Funkcje > PHP


array_slice()

Wycina kawałek tablicy, zwraca sekwencję elementów z tablicy tablica określony przez parametry przesunięcie i długość .
Kategoria: Funkcje > PHP


array_splice()

Usuwa część tablicy i zamienia ją na coś innego, usuwa z tablicy wejście elementy określone przez parametry przesunięcie i długość , i zamienia je przez elementy tablicy zamiennik , jeśli została ona podana.
Kategoria: Funkcje > PHP


array_sum()

Oblicza sumę wartości w tablicy, zwraca sumę wszystkich wartości w tablicy jako liczbę całkowitą lub rzeczywistą.
Kategoria: Funkcje > PHP


Poprzednia | 8/105 |Nastpna
8:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors