Loading:


array_splice()

array_splice ( array &$wejście , int $przesunięcie [, int $długość [, array $zamiennik ]] )

 

Usuwa część tablicy i zamienia ją na coś innego, usuwa z tablicy wejście elementy określone przez parametry przesunięcie i długość , i zamienia je przez elementy tablicy zamiennik , jeśli została ona podana. Funkcja zwraca tablice zawierającą usunięte elementy. Liczbowe klucze tablicy wejście nie są zachowywane.

Jeśli przesunięcie jest dodatnie, to początek usuwanej części tablicy wejście znajduje się w miejscu określonym przez ten parametr. Jeśli przesunięcie jest ujemne, to wycinanie zaczyna się o tyle elementów od końca tablicy wejście .

Jeśli długość została pominięta, to usunięte jest wszystko od przesunięcie do końca tablicy. Jeśli długość jest podana i dodatnia, to tyle elementów zostanie usuniętych. Jeśli długość jest podana i jest ujemna, to koniec usuwanego kawałka tablicy będzie się znajdował o tyle elementów od końca tablicy. Wskazówka: aby usunąć wszystko od przesunięcie do końca tablicy podając także parametr zamiennik , użyj count($wejście) jako długość .

Jeśli podana została tablica zamiennik , to wszystkie usunięte elementy są zamieniane na elementy z tej tablicy. Jeśli przesunięcie i długość zostały podane tak, że żadne elementy nie zostaną usunięte, to elementy z tablicy zamiennik są wstawiane w miejsce określone przez przesunięcie . Klucze w zamienniku nie są zachowywane. Jeśli zamiennik to tylko jeden element, to nie trzeba go wstawiać do array(), chyba że element jest właśnie tablicą.

Poniższe wyrażenia zmieniają wartość tablicy $wejscie w ten sam sposób:

Równoważności array_splice()
array_push($wejscie, $x, $y) array_splice($wejscie, count($wejscie), 0, array($x, $y))
array_pop($wejscie) array_splice($wejscie, -1)
array_shift($wejscie) array_splice($wejscie, 0, 1)
array_unshift($wejscie, $x, $y) array_splice($wejscie, 0, 0, array($x, $y))
$wejscie[$x] = $y // dla tablic gdzie klucz jest równy przesunięciu array_splice($wejscie, $x, 1, $y)

Funkcja zwraca tablicę zawierającą usunięte elementy.Napisz Artyku³

Listing

<?php
$wejscie = array ("czerwony", "zielony", "niebieski", "żółty");
array_splice ($wejscie, 2);
// $wejscie to teraz array ("czerwony", "zielony")

$wejscie = array ("czerwony", "zielony", "niebieski", "żółty");
array_splice ($wejscie, 1, -1);
// $wejscie to teraz array ("czerwony", "żółty")

$wejscie = array ("czerwony", "zielony", "niebieski", "żółty");
array_splice ($wejscie, 1, count($wejscie), "pomarańczowy");
// $wejscie to teraz array ("czerwony", "pomarańczowy")

$wejscie = array ("czerwony", "zielony", "niebieski", "żółty");
array_splice ($wejscie, -1, 1, array("czarny", "kasztanowy"));
// $wejscie to teraz array ("czerwony", "zielony",
//          "niebieski", "czarny", "kasztanowy")

$wejscie = array("czerwony", "zielony", "niebieski", "żółty");
array_splice($wejscie, 3, 0, "fioletowy");
// $wejscie to teraz array("czerwony", "zielony",
//          "niebieski", "fioletowy", "żółty");
?>
Dodano przez: divix
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 38523
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2023 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors