Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Oblicznie silni liczby PHP

Obliczanie silni liczby PHP
Kategoria: Skrypty > PHP


Sprawdza, czy liczba $n jest pierwsza, czy złożona PHP

Skrypt sprawdza czy podana liczba jest pierwsza czy złożona.
Kategoria: Skrypty > PHP


Największy wspólny dzielnik (NWD) dwóch liczb PHP

Skryp oblicza NWD dwóch liczb
Kategoria: Skrypty > PHP


Ciąg Fibonacciego PHP

Funkcja ciąg Fibonacciego
Kategoria: Skrypty > PHP


Liczenie naturalnej potęgi liczby całkowitej PHP

Funkcja zwraca naturalną potęgę liczby całkowitej podanej w parametrze.
Kategoria: Skrypty > PHP


Podzbiory zbioru od 1 do N - PHP

Funkcja zwraca podzbiory zbioru od 1 do N
Kategoria: Skrypty > PHP


Sortowanie bombelkowe PHP

Skrypt wypełnia tablicę losowymi liczbami a następnie sortuję ją metodą bąbelkową.
Kategoria: Skrypty > PHP


Obliczanie wyznacznika macierzy 3x3 PHP

Skrypt oblicza wyznacznik macierzy 3x3
Kategoria: Skrypty > PHP


Nazwa dnia tygodnia w języku polskim PHP data

Skrypt wyświetla dzień tygodnia w języku polskim.
Kategoria: Skrypty > PHP


Key SPACE [AS 2]

Wartość kodu dla klawisza Spacja (32).
Kategoria: Flash > ActionScript


Poprzednia | 81/105 |Nastpna
81:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors