Loading:


Podzbiory zbioru od 1 do N - PHP

Funkcja zwraca podzbiory zbioru od 1 do N


<? // W obliczaniu korzystamy z rekurencji. Już obliczoną wartość
       // przekazujemy do funkcji jako parametr. Pozostałe paramerty
       // to początek i koniec zbioru, który pozostał jeszcze do obliczenia.

       function podzbiory ($pocz, $p, $k) {
         if ($p > $k) {           // zbiór pusty
           print '  _<BR>';       // jego podzbiór - zbiór pusty
         } elseif ($p == $k) {    // jednoelementowy posiada dwa podzbiory
           print $pocz;           // element
           printf ("%3d<BR>", $p);  
           print $pocz.'  _<BR>'; // i zbiór pusty
         } else {                 // zbior niejednoelementowy
           $strpom = sprintf ("%3d", $p); // pierwszy podzbiór
           $strpom = $pocz.$strpom; // pierwszy element zbioru
                                  // i podzbiory zbioru pozostałych elementów
           podzbiory ($strpom, $p+1, $k);  
           $strpom = $pocz.'  _'; // drugi podzbiór - pominięcie pierwszego
                                  // elementu i podzb. zbioru pozost. elem.
           podzbiory ($strpom, $p+1, $k);
         }
       }

       podzbiory ('', 1, 5);
?>Napisz Artyku³

Listing

niema
Dodano przez: igor
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 28716
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2023 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors