Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

zip_entry_open()

Otwiera wpis w katalogu, skompresowany plik do odczytu.
Kategoria: Funkcje > PHP


ZipArchive::addFile()

Odczytuje otwarty wcześniej plik.
Kategoria: Funkcje > PHP


ZipArchive::addFromString()

Dodaje plik z określonej lokalizacji do archiwum ZIP.
Kategoria: Funkcje > PHP


ZipArchive::getStream()

Dodaje plik do archiwum ZIP używając zewnętrznego stringa jako zawartości pliku.
Kategoria: Funkcje > PHP


SoapClient void __setCookie

Pobiera plik do obsługi wejścia zdefiniowanego przez jego nazwę.
Kategoria: Funkcje > PHP


gzeof()

Określa plik cookie, który zostanie wysłany wraz z żądań SOAP.
Kategoria: Funkcje > PHP


gzfile()

Zamyka otwarty odnośnik do pliku GZ.
Kategoria: Funkcje > PHP


zip_entry_read()

Testuje dany plik dla GZ dla EOF (end of file ~ końca pliku).
Kategoria: Funkcje > PHP


gzclose()

Ładuję cały plik GZ do tablicy array.
Kategoria: Funkcje > PHP


gzgetc()

Zwraca łańcuch znaków zawierający pojedyncze (nieskompresowane) znaki odczytane od charakteru danego pliku gz-pointer.
Kategoria: Funkcje > PHP


9:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2020 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors