Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

zip_entry_compressedsize()

Otwiera archiwum RAR i zwraca zasoby pliku.
Kategoria: Funkcje > PHP


gzclose()

Zwraca wilekość w bajtach skompresowanego pliku ZIP.
Kategoria: Funkcje > PHP


gzgetc()

Zwraca aktualną wielkość określonego pliku/katalogu.
Kategoria: Funkcje > PHP


gzgets()

Dodaje plik do archiwum ZIP używając zewnętrznego stringa jako zawartości pliku.
Kategoria: Funkcje > PHP


gzpassthru()

Zamyka otwarty odnośnik do pliku GZ.
Kategoria: Funkcje > PHP


gzread()

Testuje dany plik dla GZ dla EOF (end of file ~ końca pliku).
Kategoria: Funkcje > PHP


rar_open()

Zwraca łańcuch znaków zawierający pojedyncze (nieskompresowane) znaki odczytane od charakteru danego pliku gz-pointer.
Kategoria: Funkcje > PHP


zip_entry_filesize()

Pobiera (nieskompresowany) ciąg do długość - 1 bajt odczytana z pliku podanego wskaźnika. Czytanie kończy się, gdy długość - 1 bajta zostały przeczytane, na nowej linii, lub EOF(end-of-file~koniec-pliku) (jeśli nastąpi pierwsze).
Kategoria: Funkcje > PHP


ZipArchive::addFromString()

Wyświetla wszystkie pozostałe dane pliku GZIP.
Kategoria: Funkcje > PHP


gzeof()

Binarnie bezpieczny, sposób na otwrcie pliku gz.
Kategoria: Funkcje > PHP


5:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors