Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

LoadVars getBytesLoaded [AS 2]

Zwraca liczbę pobranych bajtów przez LoadVars.load() lub LoadVars.sendAndLoad().
Kategoria: Flash > ActionScript


LoadVars getBytesTotal [AS 2]

Zwraca liczbę wszystkich bajtów pobranych przez LoadVars.load() lub LoadVars.sendAndLoad().
Kategoria: Flash > ActionScript


Locale getDefaultLang [AS 2]

Domyślny kod języka jaki ma być ustawiony w panelu String dialogowym oknie, lub przez wywołanie metody setDefaultLang().
Kategoria: Flash > ActionScript


Microphone get [AS 2]

Zwraca referencje do obiektu Microphone dla pobierania dźwięku.
Kategoria: Flash > ActionScript


XML onLoad [AS 2]

Wywołuje się, gdy Flash Player pobierze dokument XML w całości.
Kategoria: Flash > ActionScript


XML parseXML [AS 2]

Wywołuje się, gdy Flash Player pobierze dokument XML w całości.
Kategoria: Flash > ActionScript


Skrypt Pobierający Mp3 z wrzucmp3.pl

Witajcie ! Pokaże dzisiaj wam jak pobierać pliki mp3 z serwisu wrzucmp3.pl. Wystarczy wkleić link w postaci :
Kategoria: Skrypty > PHP


Poprzednia | 3/3
3:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2023 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors