Loading:


XML onLoad [AS 2]

Klasa: XML

Kompatybilność: ActionScript 1.0, Flash 5+

 

Wywołuje się, gdy Flash Player pobierze dokument XML w całości.

 

Jeśli dokument XML jest odbrany poprawnie, wtedy parametr sukces jest ustawiony na true. Jeśli dokument nie został odebrany, lub jeśli błąd wystąpi podczas odbierania od serwa, wtedy parametr sukces jest ustawiany na false. Domyślnie implementacja tej metody, jest nie aktywna. Aby nadpisać tą implementację, musisz połączyć funkcję, która zawiera własne akcje.Napisz Artyku³

Listing

//potrzebujemy stworzyć dwa pole tekstowe: username_txt oraz password_txt

var login_str:String = "<login username=\""+username_txt.text+"\" password=\""+password_txt.text+"\" />";
var moj_xml:XML = new XML(login_str);
var mojLoginReply_xml:XML = new XML();

mojLoginReply_xml.ignoreWhite = true;

mojLoginReply_xml.onLoad = function(sukces:Boolean){

    if (sukces) {

        if ((mojLoginReply_xml.firstChild.nodeName == "packet") &&
            (mojLoginReply_xml.firstChild.attributes.sukces == "true")) {
            gotoAndStop("loggedIn");
        } else {
            gotoAndStop("zlyLogin");
        }

    } else {
        gotoAndStop("brakPolaczenia");
    }

};

moj_xml.sendAndLoad("http://www.funkcje.net/plik.cfm", mojLoginReply_xml);
 
Dodano przez: divix
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 0
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors