Loading:

Promocja Helion.pl
Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Tekst wpływający raz z jednej, raz z drugiej strony

Wykonuje oraz wyświetla operacje w konsoli podręcznej Flasha ( w czasie testowania pliku .FLA).
Kategoria: Skrypty > Aplety JAVA


trace()

Rozwiązuje 'działanie' wysłany jako parametr funkcji oraz sprawdza, czy liczba jest skończona (zwróci TRUE) lub też nie (zwróci FALSE).
Kategoria: Flash > ActionScript


isFinite() [AS 2]

Konwertuje wyrażenie parametru do liczby i zwraca wartość, jakie opisano w poniżej:
Kategoria: Flash > ActionScript


Number() [AS 2]

Właściwość przycisków oraz klipów filmowych w filmie Flasha, wykrywa odpowiednie zdarzenie oraz wykonuje kod zawarty między nawiasami klamrowymi.
Kategoria: Flash > ActionScript


on() - uchwyt [AS 2]

Usuwa załadowany plik SWF lub obrazek z podanego poziomu filmu, załadowanego przez funkcję loadMovieNum().
Kategoria: Flash > ActionScript


unLoadMovieNum() [AS 2]

Pozwala określić i zmienić dostęp do pliku SWF, klipu filmowego, przycisku, dynamicznych oraz wejściowych pól tekstowych.
Kategoria: Flash > ActionScript


_accProps() [AS 2]

Skrypt tworzy tło które zmienia się co określoną ilość czasu. Jest to dobry efekt dla reklam.
Kategoria: Flash > ActionScript


Tło z cyklicznie zmieniających się obrazków

Skrypt dynamicznie powiększa obraz do rzeczywistej wielkości.
Kategoria: Skrypty > JavaScript


Dynamiczne skalowanie obrazu

Skrypt tworzy Aplet Java wyświetlający tekst wpływający raz z jednej raz drugiej strony.
Kategoria: Skrypty > JavaScript


Styl CSS text-transform

Styl definiuje wielkość liter, bez względu na to, jakie są aktualnie używane. Należy uważać przy stosowaniu z polskimi znakami, ponieważ niektóre z nich są traktowane jako separator wyrazów i efekt może wyglądać mało ciekawie.
Kategoria: Style CSS >


Poprzednia | 12/69 |Nastpna
12:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-17 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors