Loading:

Promocja Helion.pl
Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

DOMNode::replaceChild

Funkcja ta zastępuje dziecko oldnode na nowy węzeł. Jeśli nowy węzeł jest już dzieckiem nie będzie dodany po raz drugi. Jeśli powiedzie się zastąpienie starego węzła jest on zwracany.
Kategoria: Funkcje > PHP


DOMXPath::evaluate

Wykonuje podane wyrażenie XPath i zwraca wynik na maszynie, jeśli to możliwe.
Kategoria: Funkcje > PHP


DOMXPath::query

Wykonuje podane wyrażenie XPath.
Kategoria: Funkcje > PHP


strip_tags()

Wydziela znaczniki HTML i PHP z ciągu oraz je interpretuje.
Kategoria: Funkcje > PHP


stripcslashes()

Interpretuje znaki z '\' oraz usuwa znaki ucieczki czyli podwójne '\\'.
Kategoria: Funkcje > PHP


strripos()

Przeszukuje ciąg znaków wyszukując danego wyrażenia.
Kategoria: Funkcje > PHP


strspn()

Sposób wyszukiwania wyrażenia w stringu.
Kategoria: Funkcje > PHP


substr_count()

Oblicza oraz wyświetla liczbę wystąpień danej frazy.
Kategoria: Funkcje > PHP


substr()

Zwraca tylko część ciągu, pobiera 2 parametry oprócz ciagu wejściowego są nimi $start oraz $długość.
Kategoria: Funkcje > PHP


trim()

Usuwa białe, puste znaki z początku oraz końca ciągu.
Kategoria: Funkcje > PHP


3:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-17 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors