Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Date setUTCDate [AS 2]

Ustawia datę dla określonego obiektu Date, bazując na czasie uniwersalnym, oraz zwraca nowy czas w milisekundach.
Kategoria: Flash > ActionScript


Date setUTCFullYear [AS 2]

Ustawia rok dla określonego obiektu Date, bazując na czasie uniwersalnym, oraz zwraca nowy czas w milisekundach.
Kategoria: Flash > ActionScript


Date setUTCHours [AS 2]

Ustawia godzine dla określonego obiektu Date, bazując na czasie universalnym, oraz zwraca nowy czas w milisekundach.
Kategoria: Flash > ActionScript


Date setUTCMilliseconds [AS 2]

Ustawia milisekundy dla określonego obiektu Date, bazując na czasie universalnym, oraz zwraca nowy czas w milisekundach.
Kategoria: Flash > ActionScript


Date setUTCMinutes [AS 2]

Ustawia minuty dla określonego obiektu Date, bazując na czasie universalnym, oraz zwraca nowy czas w milisekundach.
Kategoria: Flash > ActionScript


Date setUTCMonth [AS 2]

Ustawia miesiąc, oraz opcjonalnie dzień dla określonego obiektu Date, bazując na czasie universalnym, oraz zwraca nowy czas w milisekundach.
Kategoria: Flash > ActionScript


Date setUTCSeconds [AS 2]

Ustawia sekundy dla określonego obiektu Date, bazując na czasie universalnym, oraz zwraca nowy czas w milisekundach.
Kategoria: Flash > ActionScript


Klasa DisplacementMapFilter [AS 2]

Klasa DisplacementMapFilter używa wartości pikselu z określonego obiektu BitmapData (nazywanym obrazem mapującym wyporność), aby wykonać wyporność obiektu na scenie, takich jak klipy filmowe.
Kategoria: Flash > ActionScript


DisplacementMapFilter componentX [AS 2]

Określa, który kanał koloru ma zostać użyty na mapie obrazu do zmiany rezultatu x .
Kategoria: Flash > ActionScript


DisplacementMapFilter componentY [AS 2]

Określa, który kanał koloru ma zostać użyty na mapie obrazu do zmiany rezultatu y .
Kategoria: Flash > ActionScript


Poprzednia | 29/69 |Nastpna
29:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-17 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors