Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Zamiana Wyjątku na Test - metoda Refaktoryzacji

Wykonujemy tą metodę, gdy wyrzucasz wyjątek na warunku, który wywoływacz może najpierw sprawdzić.
Kategoria: Artykuły > Refaktoryzacja


Zamiana Dziedziczenia na Delegacje - metoda Refaktoryzacji

Wykonujemy tą metodę, gdy podklasa używa tylko części super klasy lub jeśli nie chce dziedziczyć danych.
Kategoria: Artykuły > Refaktoryzacja


Zamiana Iteracji na Rekurencje - metoda Refaktoryzacji

Wykonujemy tą metodę, gdy mamy pętle, w której nie jest wystarczająco jasno stwierdzić co robi każda iteracja.
Kategoria: Artykuły > Refaktoryzacja


Zamiana Magicznego Numeru na Stałą Symboliczną - metoda Refaktoryzacji

Wykonujemy tą metodę, gdy mamy formalną liczbę z konkretnym znaczeniem.
Kategoria: Artykuły > Refaktoryzacja


Zamiana Metody na Obiekt Metody - metoda Refaktoryzacji

Wykonujemy tą metodę, gdy mamy długą metodę, która używa lokalnych zmiennych w taki sposób, że nie możesz wykonać metody refaktoryzacji: Rozbicie Metody.
Kategoria: Artykuły > Refaktoryzacja


Zamiana Zagnieżdżonego Warunku na Klauzule Osłony - metoda Refaktoryzacji

Wykonujemy tą metodę, gdy metoda posiada zachowanie warunkowe, które nie jest wyraźne i łatwe do zrozumienia.
Kategoria: Artykuły > Refaktoryzacja


Zamiana Parametru na Wyraźną Metodę - metoda Refaktoryzacji

Wykonujemy tą metodę, gdy metoda, która uruchamia inne części kodu zależne od wartości parametru.
Kategoria: Artykuły > Refaktoryzacja


Zamiana Parametru na Metodę - metoda Refaktoryzacji

Wykonujemy tą metodę, gdy obiekt wywołuje metodę, później przekazuje wynik jako parametr dla metody. Odbiorca może również wywołać tą metodę.
Kategoria: Artykuły > Refaktoryzacja


Zamiana Rekurencję na Iterację - metoda Refaktoryzacji

Wykonujemy tą metodę, gdy posiadasz kod, który używa rekurencji oraz jest ona trudna w zrozumieniu.
Kategoria: Artykuły > Refaktoryzacja


Zamiana Statycznej Zmiennej na Parametr - metoda Refaktoryzacji

Wykonujemy tą metodę, gdy funkcja zależna od statycznej zmiennej, potrzebuje być wykorzystana w generalnej formie.
Kategoria: Artykuły > Refaktoryzacja


6:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2023 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors