Loading:


proc_nice
bool proc_nice ( int $increment )

Zmienia priorytet bieżącego procesu za pomocą liczby określonej w $increment.

Pozytywny przyrost bedzie miał obniżony priorytet od bieżącego procesu, mając na uwadze, że negatywny przyrost bedzie miał podniesiony proirytet


Parametry

 

increment - Przyrost wartości priorytetowych zmian.

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.Napisz Artyku³

Listing//Prosta funkcja sprawdzania getProcessNice, domyślnie zwraca nice obecnego procesu:

<?php

public static function getProcessNice ($pid = null) {
    if (!$pid) {
        $pid = getmypid ();
    }
       
    $res = `ps -p $pid -o "%p %n"`;
       
    preg_match ('/^\s*\w+\s+\w+\s*(\d+)\s+(\d+)/m', $res, $matches);
       
    return array ('pid' => (isset ($matches[1]) ? $matches[1] : null), 'nice' => (isset ($matches[2]) ? $matches[2] : null));
}

?>
Dodano przez: igor
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 28716
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2023 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors