Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Rectangle equals [AS 2]

Określa, czy obiekt określony przez toCompare parametr jest równy do tego obiektu Rectangle.
Kategoria: Flash > ActionScript


Rectangle height [AS 2]

Zwraca wysokość prostokąta, w pikselach.
Kategoria: Flash > ActionScript


Rectangle inflate [AS 2]

Powiększa rozmiar obiektu Rectangle przez określoną liczbę.
Kategoria: Flash > ActionScript


Rectangle inflatePoint [AS 2]

Powiększa rozmiar obiektu Rectangle.
Kategoria: Flash > ActionScript


Rectangle intersects [AS 2]

Określa, czy obiekt określony przez parametr toIntersect krzyżuje się z tym obiektem Rectangle.
Kategoria: Flash > ActionScript


Rectangle isEmpty [AS 2]

Określna, czy obiekt Rectangle jest pusty.
Kategoria: Flash > ActionScript


Rectangle left [AS 2]

Zwraca współrzędną x lewego-górnego rogu prostokąta.
Kategoria: Flash > ActionScript


Rectangle offsetPoint [AS 2]

Dostosowuje lokalizację obiektu Rectagle, używając obiektu Point jako parametru.
Kategoria: Flash > ActionScript


Rectangle right [AS 2]

Zwraca sumę właściwości x oraz width .
Kategoria: Flash > ActionScript


Rectangle setEmpty [AS 2]

Ustawia wszystkie właściwości obiektów Rectangle na 0.
Kategoria: Flash > ActionScript


Poprzednia | 101/145 |Nastpna
101:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors