Loading:


flock()
bool flock ( resource $uchwyt , int $operacja [, int &$blokowanie ] )

flock() pozwala wykonać prosty czytnik / zapisriter model, który może być używany na każdym platformie (włanczając pochodne systemu Unix, a nawet Windows).


Zamek jest zwolniony przez fclose () (który jest również automatycznie wyłanczany po zakończeniu skryptu).

Parametry

 

$uchwyt

Ścieżka do otwartego pliku.

$operacja
 • LOCK_SH - do podzielnego blokowania (odczytywanie).
 • LOCK_EX  - do specjalnego blokowania (zapisywanie).
 • LOCK_UN - do otwarcia blokady.
 • LOCK_NB - jeśli nie chcesz żeby funkcja flock() blokowała zamykanie (nie występuje w Windowsie)

 

$blokowanie

Opcjonalny trzeci parametr jeśli jest ustawiony na TRUE jeśli ma blokować

.

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.

 

Kompatybilność: PHP4, PHP5.Napisz Artyku³

Listing

<?php

$fp = fopen("/tmp/lock.txt", "w+");

if (flock($fp, LOCK_EX)) { // do an exclusive lock
    fwrite($fp, "Write something here\n");
    flock($fp, LOCK_UN); // release the lock
} else {
    echo "Couldn't lock the file !";
}

fclose($fp);

?>
Dodano przez: divix
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 0
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors