Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

TextField antyAliasType [AS 2]

Typ wygładzenia dla tej instancji TextField.
Kategoria: Flash > ActionScript


TextField autoSize [AS 2]

Kontroluje automatyczne powiększanie się oraz wyrównanie dla pola tekstowego.
Kategoria: Flash > ActionScript


TextField background [AS 2]

Określa czy pole tekstowe posiada wypełnienie tła.
Kategoria: Flash > ActionScript


TextField backgroundColor [AS 2]

Określa kolor tła dla pola tekstowego.
Kategoria: Flash > ActionScript


TextField border [AS 2]

Określa czy pole tekstowe posiada obramowanie.
Kategoria: Flash > ActionScript


TextField borderColor [AS 2]

Określa kolor obramowania pola tekstowego.
Kategoria: Flash > ActionScript


TextField bottomScroll [AS 2]

Liczba (bazująca na indeksie 0), określająca dolna linię widoczną dla pola tekstowego.
Kategoria: Flash > ActionScript


TextField condenseWhite [AS 2]

Wartość logiczna określająca dodatkowe białe znaki (spacje, linie łamiące, itp) w polu tekstowym HTML, jakie mają być usunięte.
Kategoria: Flash > ActionScript


TextField embedFonts [AS 2]

Określa, czy użyć do renderowania osadzonej czcionki konturowej.
Kategoria: Flash > ActionScript


TextField filters [AS 2]

Zindeksowana tablica posiadająca, każdy obiekt filtru, aktualnie nadany na dane pole tekstowe.
Kategoria: Flash > ActionScript


Poprzednia | 113/145 |Nastpna
113:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors