Loading:


TextField autoSize [AS 2]

Klasa: TextField

Kompatybilność: ActionScript 1.0, Flash 6+

 

Kontroluje automatyczne powiększanie się oraz wyrównanie dla pola tekstowego.

 

Akceptowane wartrości dla autoSize to "none" (domyślna), "left", "right", oraz "center". Kiedy ustawiasz właściwość autoSize, wtedy true jest odpowiednikiem dla "left" oraz false jest odpowiednikiem dla "none".

 

Wartości właściwości autoSize oraz TextField.wordWrap określają, czy pole tekst rozszerza się lub oddziałuje na lewą, prawą lub dolną granicę. Domyślnie wartości dla tych właściwości są ustawione na false.

 

Jeśli autoSize jest ustawione "none" (domyślnie) lub false, wtedy powiększanie rozmiarów nie następują.

 

Jeśli autoSize jest ustawione na "left" lub true, wtedy tekst jest traktowany jako lewo-wyrównany tekst, to oznacza, że lewa strona pola pozostaje nie zmieniona, ale za to prawa się rozciąga. Jeśli tekst posiada znaki łamiące linię (na przykład, "\n" lub "\r"), wtedy, również dolna linia jest rozciągana. Jeśli wordWrap jest ustawione na true, wtedy tylko dolna linia jest rozciągana, oraz prawa strona pozostanie bez zmian w stosunku do tekstu.

 

Stosunek "right", jest odwrotny do "left".

 

Jeśli autoSize jest ustawione na "center", wtedy tekst jest traktowany jako wyśrodkowany, co oznacza rozciąganie się po równo prawej oraz lewej krawzi pola tekstowego. Jeśli tekst posiada znaki łamiące linię (na przykład, "\n" lub "\r"), wtedy, również dolna linia jest rozciągana. Jeśli wordWrap jest ustawione na true, wtedy tylko dolna linia jest rozciągana, oraz prawa strona pozostanie bez zmian w stosunku do tekstu.Napisz Artyku³

Listing

this.createTextFiel d("left_txt", 997, 10, 10, 70, 30);
this.createTextField("center_txt", 998, 10, 50, 70, 30);
this.createTextField("right_txt", 999, 10, 100, 70, 30);
this.createTextField("true_txt", 1000, 10, 150, 70, 30);
this.createTextField("false_txt", 1001, 10, 200, 70, 30);

left_txt.text = "short text";
left_txt.border = true;

center_txt.text = "short text";
center_txt.border = true;

right_txt.text = "short text";
right_txt.border = true;

true_txt.text = "short text";
true_txt.border = true;

false_txt.text = "short text";
false_txt.border = true;

// tworzenie słuchacza dla zdarzeń myszy
var myMouseListener:Object = new Object();
// definicja funkcji po kliknięciu przycisku myszy
myMouseListener.onMouseDown = function() {
    left_txt.autoSize = "left";
    left_txt.text = "This is much longer text";
    center_txt.autoSize = "center";
    center_txt.text = "This is much longer text";
    right_txt.autoSize = "right";
    right_txt.text = "This is much longer text";
    true_txt.autoSize = true;
    true_txt.text = "This is much longer text";
    false_txt.autoSize = false;
    false_txt.text = "This is much longer text";
};
// rejestrowanie obiektu
Mouse.addListener(myMouseListener);
 
Dodano przez: divix
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 38523
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors