Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

XML contentType [AS 2]

Zawartość typu MIME, która jest wysłana do serwera, kiedy wywołujesz metodę: XML.send() lub XML.sendAndLoad().
Kategoria: Flash > ActionScript


XML createElement [AS 2]

Tworzy nowy element XML, z nazwą określoną w parametrze.
Kategoria: Flash > ActionScript


XML createTextNode [AS 2]

Tworzy nowy tekstowy przodek XML, określony przez tekst 'wartosc'.
Kategoria: Flash > ActionScript


XML docTypeDecl [AS 2]

Określa informację o deklaracji DOCTYPE dokumentu XML.
Kategoria: Flash > ActionScript


XML getBytesLoaded [AS 2]

Zwraca liczbę bajtów załadowanych (źródłowo) dla dokumentu XML.
Kategoria: Flash > ActionScript


XML getBytesTotal [AS 2]

Zwraca liczbę wszystkich bajtów dla dokumentu XML.
Kategoria: Flash > ActionScript


XML idMap [AS 2]

Obiekt zawierający przodki pliku XML, które posiadają atrybut id załączony.
Kategoria: Flash > ActionScript


XML ignoreWhite [AS 2]

Określa czy białe znaki powinny być ignorowane.
Kategoria: Flash > ActionScript


XML load [AS 2]

Wczytuje dokument XML z określonej lokalizacji URL oraz zamienia zawartości określonego obiektu XML z pobranymi danymi XML.
Kategoria: Flash > ActionScript


XML loaded [AS 2]

Właściwość, określający, czy dokument XML, został pomyślnie załadowany.
Kategoria: Flash > ActionScript


Poprzednia | 127/145 |Nastpna
127:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors