Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

XMLNode lastChild [AS 2]

Wartość XMLNode, która referencjuje ostatniego potomka w liście węzłów potomków.
Kategoria: Flash > ActionScript


XMLNode localName [AS 2]

Lokalna nazwa odcinka nazwy węzła XML.
Kategoria: Flash > ActionScript


XMLNode namespaceURI [AS 2]

Jeśli węzeł XML posiada prefix, namespaceURI jest wartością deklaracji xmlns dla tego prefixu (URI), który jest zazwyczaj wywołuje przestrzeń nazw URI.
Kategoria: Flash > ActionScript


XMLNode nextSibling [AS 2]

Wartość XMLNode, która referencjuje następne rodzeństwo w węźle listy potomków rodzica.
Kategoria: Flash > ActionScript


XMLNode nodeName [AS 2]

Ciąg znaków reprezentujący nazwę węzła w obiekcie XML.
Kategoria: Flash > ActionScript


XMLNode nodeType [AS 2]

Wartość nodeType , zwraca 1 dla elementu XML lub 3 dla tekstowego węzła.
Kategoria: Flash > ActionScript


XMLNode nodeValue [AS 2]

Zwraca wartość węzła z obiektu XML.a
Kategoria: Flash > ActionScript


XMLNode parentNode [AS 2]

Wartość XMLNode, która referencujej do węzła rodzica określonego obiektu XML, lub zwraca null jeśli węzeł nie posiada rodzica.
Kategoria: Flash > ActionScript


XMLNode prefix [AS 2]

Określa odcinek prefixu nazwy węzła XML.
Kategoria: Flash > ActionScript


XMLNode previousSibling [AS 2]

Wartość XMLNode, która referencjuje do poprzedniego rodzeństwa w liście węzłów potomków rodzica.
Kategoria: Flash > ActionScript


Poprzednia | 130/145 |Nastpna
130:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors