Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

CustomActions uninstall [AS 2]

Usuwa własną definicję akcji XML w pliku przekazanym w argumencie.
Kategoria: Flash > ActionScript


Klasa Date [AS 2]

Klasa Date pozwala na wydobycie wartości daty oraz czasu relatywnego do uniwersalnego czasu (UTC), bądź do relatywnych wartości z systemu operacyjnego, na którym jest uruchomiony Fash Player.
Kategoria: Flash > ActionScript


Date getDate [AS 2]

Zwraca dzień miesiąca (liczbę od 1 do 31) od określonego obiektu Date, bazując na czasie lokalnym.
Kategoria: Flash > ActionScript


Date getDay [AS 2]

Zwraca dzień tygodnia (liczbę od 0 dla Niedzieli do 6 dla Soboty) od określonego obiektu Date, bazując na czasie lokalnym.
Kategoria: Flash > ActionScript


Date getDay [AS 2]

Zwraca dzień tygodnia (liczbę od 0 dla Niedzieli do 6 dla Soboty) od określonego obiektu Date, bazując na czasie lokalnym.
Kategoria: Flash > ActionScript


Date getFullYear [AS 2]

Zwraca pełny rok (4 cyfrowy format np 2009) od określonego obiektu Date, bazując na czasie lokalnym.
Kategoria: Flash > ActionScript


Date getHours [AS 2]

Zwraca godzinę (liczbę od 0 do 23) od określonego obiektu Date, bazując na czasie lokalnym.
Kategoria: Flash > ActionScript


Date getMilliseconds [AS 2]

Zwraca milisekundy (liczba od 0 do 999) od określonego obiektu Date, bazując na czasie lokalnym.
Kategoria: Flash > ActionScript


Date getMinutes [AS 2]

Zwraca minuty (liczbę od 0 do 59) od określonego obiektu Date, bazując na czasie lokalnym.
Kategoria: Flash > ActionScript


Date getMonth [AS 2]

Zwraca miesiąc (0 dla Stycznia, 11 dla Grudnia) od określonego obiektu Date, bazując na czasie lokalnym.
Kategoria: Flash > ActionScript


Poprzednia | 53/145 |Nastpna
53:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors