Loading:


Klasa Date [AS 2]

Klasa: Date

Kompatybilność: ActionScript 1.0, Flash 5+

 

public Date([rokLubWartoscCzasu:Number], [miesiac:Number], [data:Number], [godzina:Number], [minuta:Number], [sekunda:Number], [millisekunda:Number])

 

Klasa Date pozwala na wydobycie wartości daty oraz czasu relatywnego do uniwersalnego czasu (UTC), bądź do relatywnych wartości z systemu operacyjnego, na którym jest uruchomiony Fash Player.

 

Wszystkie parametry tej metody są opcjonalne.

 

Metody klasy Date nie są statyczne, ale nadawane są tylko dla indywidualnych obiektów Date określonych kiedy metody są wywoływane. Jedynym wyjątiem w tej regule jest mtoda: Date.UTC(), która jest statyczną metodą.

 

Dostępne metody dla klasy Date

Typ

Nazwa

Opis

 

getDate() : Number

Zwraca dzień miesiąca (liczbę od 1 do 31) od określonego obiektu Date, bazując na czasie lokalnym.

 

getDay() : Number

Zwraca dzień tyodnai (liczbę od 0 dla Niedzieli do 6 dla Soboty) od określonego obiektu Date, bazując na czasie lokalnym.

 

getFullYear() : Number

Zwraca pełny rok (4 cyfrowy format np 2009) od określonego obiektu Date, bazując na czasie lokalnym.

 

getHours() : Number

Zwraca godzinę (liczbę od 0 do 23) od określonego obiektu Date, bazując na czasie lokalnym.

 

getMilliseconds() : Number

Zwraca milisekundy (liczba od 0 do 999) od określonego obiektu Date, bazując na czasie lokalnym.

 

getMinutes() : Number

Zwraca minuty (liczbę od 0 do 59) od określonego obiektu Date, bazując na czasie lokalnym.

 

getMonth() : Number

Zwraca miesiąc (0 dla Stycznia, 11 dl aGrudnia) od określonego obiektu Date, bazując na czasie lokalnym.

 

getSeconds() : Number

Zwraca sekundy (liczba od 0 do 59) od określonego obiektu Date, bazując na czasie lokalnym.

 

getTime() : Number

Zwrca liczbę milisekund od północy 1 Stycznia 1970, universalny czas dla określonego obiektu Date.

 

getTimezoneOffset() : Number

Zwraca róźnicę, w minutach pomiędzy komputorowym czasem lokalny, a universalnym czasem.

 

getUTCDate() : Number

Zwraca dzień miesiąca (liczbę od 1 do 31) dla określonego obiektu Date, bazując na czasie universalnym.

 

getUTCDay() : Number

Zwraca dzień tygodnia (0 dla Niedzieli, 6 dla Soboty) dla określonego obiektu Date, bazując na czasie universalnym.

 

getUTCFullYear() : Number

Zwraca rok w formacie 4 cyfrowym dla określonego obiektu Date, bazując na czasie universalnym.

 

getUTCHours() : Number

Zwraca godzinę (liczbę pomiędzy 0, a 23) dla określonego obiektu Date, bazując na czasie universalnym.

 

getUTCMilliseconds() : Number

Zwraca milisekundy (liczbę pomiędzy 0, a 999) dla określonego obiektu Date, bazując na czasie universalnym.

 

getUTCMinutes() : Number

Zwraca minuty (liczbę od 0 do 59) dla określonego obiektu Date, bazując na czasie universalnym.

 

getUTCMonth() : Number

Zwraca miesiąc (0 dla Stycznia, 11 dla Grudnia) dla określonego obiektu Date, bazując na czasie universalnym..

 

getUTCSeconds() : Number

Zwraca sekundy (liczba pomiędzy 0, a 59) dla określonego obiektu Date, bazując na czasie universalnym.

 

getUTCYear() : Number

Zwraca rok, bazując na czasie universalnym (UTC).

 

getYear() : Number

Zwraca rok określony w obiekcie Date, bazując na czasie lokalnym.

 

setDate(date:Number) : Number

Ustawia dzień miesiąca dla obiektu Date, bazując na czasie lokalnym, oraz zwraca nowy czas w milisekundach.

 

setFullYear(rok:Number, [miesiac:Number], [date:Number]) : Number

Ustawia rok dla obiektu Date, bazując na czasie lokalnym, oraz zwraca nowy czas w milisekundach.

 

setHours(godzina:Number) : Number

Ustawia godziny dla obiektu Date, bazując na czasie lokalnym, oraz zwraca nowyc zas w milisekundach.

 

setMilliseconds(milisekundy:Number) : Number

Ustawia milisekundy dla obiektu Date, bazując na czasie lokalnym, oraz zwraca nowy czas w milisekundach.

 

setMinutes(minuty:Number) : Number

Ustawia minuty dla obiektu Date, bazując na czasie lokalnym, oraz zwraca nowy czas w milisekundach.

 

setMonth(miesiac:Number, [date:Number]) : Number

Ustawia miesiąc dla obiektu Date, bazując na czasie lokalnym, oraz zwraca nowy czas w milisekundach.

 

setSeconds(sekundy:Number) : Number

Ustawia sekundy dla obiektu Date, bazując na czasie lokalnym, oraz zwraca nowy czas w milisekundach.

 

setTime(milisekondy:Number) : Number

Ustawia date dla obiektu Date, bazując na czasie lokalnym, oraz zwraca nowy czas w milisekundach.

 

setUTCDate(date:Number) : Number

Ustawia date dla określonego obiektu Date, bazując na czasie universalnym, oraz zwraca nowy czas w milisekundach.

 

setUTCFullYear(rok:Number, [miesiac:Number], [date:Number]) : Number

Ustawia rok dla określonego obiektu Date, bazując na czasie universalnym, oraz zwraca nowy czas w milisekundach.

 

setUTCHours(godziny:Number, [minuty:Number], [sekondy:Number], [milisekundy:Number]) : Number

Ustawia godzine dla określonego obiektu Date, bazując na czasie universalnym, oraz zwraca nowy czas w milisekundach.

 

setUTCMilliseconds(milisekundy:Number) : Number

Ustawia milisekundy dla określonego obiektu Date, bazując na czasie universalnym, oraz zwraca nowy czas w milisekundach.

 

setUTCMinutes(minuty:Number, [sekondy:Number], [milisekundy:Number]) : Number

Ustawia minutydla określonego obiektu Date, bazując na czasie universalnym, oraz zwraca nowy czas w milisekundach.

 

setUTCMonth(miesiac:Number, [date:Number]) : Number

Ustawia miesiąc, oraz opcjonalnie dzień dla określonego obiektu Date, bazując na czasie universalnym, oraz zwraca nowy czas w milisekundach.

 

setUTCSeconds(sekundy:Number, [millisekundy:Number]) : Number

Ustawia sekundy dla określonego obiektu Date, bazując na czasie universalnym, oraz zwraca nowy czas w milisekundach.

 

setYear(rok:Number) : Number

Ustawia rok dla określonego obiektu Date, bazując na czasie lokalnym, oraz zwraca nowy czas w milisekundach.

 

toString() : String

Zwraca wartość String dla określonego obiektu date w odpowiednim zrozumiałym formacie.

static

UTC(rok:Number, miesiac:Number, [date:Number], [godzina:Number], [minuta:Number], [sekunda:Number], [milisekunda:Number]) : Number

Zwraca liczbę milisekund pomiędzy północą 1 Stycznia 1970roku, uniwersalnego czasu pomiędzy czasem określonym w parametrze.

 

valueOf() : Number

Zwraca liczbę w milisekundach, od 1 Stycznia 1970 roku, uniwersalnego czasu, do tego obiektu Date.Napisz Artyku³

Listing

var d1:Date = new Date();
var d3:Date = new Date(2000, 0, 1);
var d4:Date = new Date(65, 2, 6, 9, 30, 15, 0);
var d5:Date = new Date(-14159025000);
//urodziny 12 Sierpnia 1974 (miesiące się zaczynaja od 0)
var maryBirthday:Date = new Date (74, 7, 12);
Dodano przez: divix
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 38423
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2020 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors