Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

_focusrect [AS 2]

Wartość logiczna określająca, czy przy przechodzeniu pomiedzy przyciskami za pomocą klawisza Tab pojawia się żółta ramka.
Kategoria: Flash > ActionScript


_soundbuftime [AS 2]

Rozmiar bufora dźwięku, podawany w sekundach.
Kategoria: Flash > ActionScript


hitTest() [AS 2]

Określa, czy obiekt klipu filmowego nakłada się na obszar innego klipu lub też czy współrzędne X i Y przecinają klonu klipu filmowego.
Kategoria: Flash > ActionScript


startDrag() [AS 2]

Rozpoczyna operację przeciągania klonu klipu filmowego na scenie. Klip filmowy porusza się z ruchem kursora myszy.
Kategoria: Flash > ActionScript


stopDrag() [AS 2]

Zatrzymuje operację przeciągania, rozpoczętu przez akcję startDrag().
Kategoria: Flash > ActionScript


play()

Rozpoczyna odtwarzanie określonej listwy czasowej od aktualnej pozycji.
Kategoria: Flash > ActionScript


stop()

Zatrzymuje odtwarzanie określonej listwy czasowej.
Kategoria: Flash > ActionScript


gotoAndPlay()

Przenosi znacznik odtwarzania określonej listwy czasowej do podanej etykiety, klatki lub wyraźenia i rozpoczyna odtwarzanie od nowego miejsca.
Kategoria: Flash > ActionScript


gotoAndStop()

Przenosi wskaźnik czasu w określonej listwie czasowej do podanej etykiety, klatki lub wyraźenia i zatrzymuje odtwatrzanie.
Kategoria: Flash > ActionScript


nextFrame()

Przenosi wskaźnik czasu w określonej listwie czasowej do następnej klatki.
Kategoria: Flash > ActionScript


Poprzednia | 7/145 |Nastpna
7:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors