Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Klasa GradientGlowFilter [AS 2]

Klasa GradientGlowFilter pozwala ci na dodanie efektu gradientu poświaty dla obiektów Flash'a. Podana klasa jest rozszerzeniem dla klasy GlowFilter opisanej [ tutaj ], z tą różnicą, że kolorami wypełnienia są gradienty (kolory przechodzące w inne).
Kategoria: Flash > ActionScript


GradientGlowFilter [AS 2]

Wartości kanałów Alpha przezroczystości dla poświaty.
Kategoria: Flash > ActionScript


GradientGlowFilter angle [AS 2]

Kąt padania filtru, podany w stopniach. Dostępne wartości to przedział od 0 do 360 stopni. Domyślnie jest to 45.
Kategoria: Flash > ActionScript


GradientGlowFilter blurX [AS 2]

Ilość horyzontalnego rozmycia. Dostępne wartości to przedział od 0 do 255 (punkt płynący). Domyślna wartość to 4.
Kategoria: Flash > ActionScript


GradientGlowFilter blurY [AS 2]

Ilość pionowego rozmycia. Dostępne wartości to przedział od 0 do 255 (punkt płynący). Domyślna wartość to 4.
Kategoria: Flash > ActionScript


GradientGlowFilter clone [AS 2]

Zwraca kopię aktualnego filtru obiektu.
Kategoria: Flash > ActionScript


GradientGlowFilter colors [AS 2]

Kolory wypełnienia dla poświaty, podane w formie heksadecymalnej 0xRRGGBB, zawarte w tablicy.
Kategoria: Flash > ActionScript


GradientGlowFilter distance [AS 2]

Odległość poświaty od obiektu, w pikselach. Domyśla wartość to 4 (punkt płynący).
Kategoria: Flash > ActionScript


GradientGlowFilter knockout [AS 2]

Nadaje efekt przezroczystości oryginalnego obiektu oraz wypełnia go kolorem tła filmu (TRUE). Domyślna wartością jest FALSE.
Kategoria: Flash > ActionScript


GradientGlowFilter quality [AS 2]

Liczba razy do nałożenia filtru. Dostępne wartości to przedział od 0 do 15. Domyślną wartością jest 1. Wartość 2 symbolizuje zwykła jakość natomiast 3 już wysoką jakość.
Kategoria: Flash > ActionScript


Poprzednia | 66/145 |Nastpna
66:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors