Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Klasa Key [AS 2]

Klasa Key jest wysoko poziomowa klasą, której metody oraz właściwości można używać bez wcześniejszego utworzonego konstruktora.
Kategoria: Flash > ActionScript


Key BACKSPACE [AS 2]

Wartość kodu dla klawisza Backspace (8).
Kategoria: Flash > ActionScript


Key CAPSLOCK [AS 2]

Wartość kodu dla klawisza Caps Lock (20).
Kategoria: Flash > ActionScript


Key CONTROL ( Ctrl ) [AS 2]

Wartość kodu dla klawisza Control (17).
Kategoria: Flash > ActionScript


Key DELETEKEY ( delete) [AS 2]

Wartość kodu dla klawisza Delete (46).
Kategoria: Flash > ActionScript


Key DOWN [AS 2]

Wartość kodu dla klawisza Strzałka Dolna (40).
Kategoria: Flash > ActionScript


Key END [AS 2]

Wartość kodu dla klawisza End (35).
Kategoria: Flash > ActionScript


Key ENTER [AS 2]

Wartość kodu dla klawisza Enter (13).
Kategoria: Flash > ActionScript


Key ESCAPE ( Esc ) [AS 2]

Wartość kodu dla klawisza Escape (27).
Kategoria: Flash > ActionScript


Key addListener [AS 2]

Rejestruje obiekt do odbierania zdarzeń: onKeyDown oraz onKeyUp.
Kategoria: Flash > ActionScript


Poprzednia | 69/145 |Nastpna
69:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors