Loading:


Klasa Key [AS 2]

Klasa: Key

Kompatybilność: ActionScript 1.0, Flash 6+

 

Klasa Key jest wysoko poziomowa klasą, której metody oraz właściwości można używać bez wcześniejszego utworzonego konstruktora. Użyj metod klasy Key aby zbudować interfejs, który kontrolowany jest przez klawiaturę użytkwonika. Właściwości klasy Key są cigami reprezentującymi najczęściej używane klawise do abplikacji, jak na przykład: strzałki, Page Up, czy Page Down.

 

Dostępne właściwości dla klasy Key

Typ

Nazwa

Opis

static

BACKSPACE:Number

Wartość kodu dla klawisza Backspace (8).

static

CAPSLOCK:Number

Wartość kodu dla klawisza Caps Lock (20).

static

CONTROL:Number

Wartość kodu dla klawisza Control (17).

static

DELETEKEY:Number

Wartość kodu dla klawisza Delete (46).

static

DOWN:Number

Wartość kodu dla klawisza Strzałka Dolna (40).

static

END:Number

Wartość kodu dla klawisza End (35).

static

ENTER:Number

Wartość kodu dla klawisza Enter (13).

static

ESCAPE:Number

Wartość kodu dla klawisza Escape (27).

static

HOME:Number

Wartość kodu dla klawisza Home (36).

static

INSERT:Number

Wartość kodu dla klawisza Insert (45).

static

LEFT:Number

Wartość kodu dla klawisza Strzałka Lewa (37).

static

_listeners:Array [odczyt-tylko]

Lista referencji dla wszystkich słuchacza obiektów, które są zarajestrowane do obiektu Key.

static

PGDN:Number

Wartość kodu dla klawisza Page Down (34).

static

PGUP:Number

Wartość kodu dla klawisza Page Up (33).

static

RIGHT:Number

Wartość kodu dla klawisza Strzałka Prawa (39).

static

SHIFT:Number

Wartość kodu dla klawisza Shift (16).

static

SPACE:Number

Wartość kodu dla klawisza Spacja (32).

static

TAB:Number

Wartość kodu dla klawisza Tab (9).

static

UP:Number

Wartość kodu dla klawisza Górna Strzałka (38).

 

Dostępne zdarzenia dla klasy Key

Nazwa

Opis

onKeyDown = function() {}

Wykonuje się, gdy klawisz zostaje naciśnięty.

onKeyUp = function() {}

Wykonuje się, gdy klawisz zostaje zwolniony.


Dostępne metody dla klasy Key

Typ

Nazwa

Opis

static

addListener(słuchacz:Object) : Void

Rejestruje obiekt do odbierania zdarzeń: onKeyDown oraz onKeyUp.

static

getAscii() : Number

Zwraca kod ASCII code ostatnio naciśniętego lub zwolnionego klawisza.

static

getCode() : Number

Zwraca wartość kodu klawisza ostatnio naciśniętego.

static

isAccessible() : Boolean

Zwraca wartość logiczną, wskazującą zależność od zabezpieczeń bezpieczeństwa, kiedykolwiek ostatni klawisz zostaje naciśnięty, może być dostępny dla innego pliku SWF.

static

isDown(kod:Number) : Boolean

Zwraca true jeśli klawisz określony w keycode zostaje naciśnięty, w innym przypadku false.

static

isToggled(kod:Number) : Boolean

Zwraca true jeśli Caps Lock lub Num Lock klawisz jest aktywny (zmieniony na aktywny stan) w innym przypadku false.

static

removeListener(słuchacz:Object) : Boolean

Usuwa obiekt, wcześniej zarejestrowany przez Key.addListener().Napisz Artyku³

Listing

niema
Dodano przez: divix
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 0
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors