Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Klasa Point [AS 2]

Klasa Point reprezentuje lokalizacje w dwu-wymiarowym systemie współrzędnych, gdzie x reprezentuje oś horyzontalną oraz y reprezentuje oś pionową.
Kategoria: Flash > ActionScript


Point add [AS 2]

Dodaje współrzędne innego punktu do współrzędnych nowo stworzonego punktu.
Kategoria: Flash > ActionScript


Point clone [AS 2]

Tworzy kopię tego obiektu Point.
Kategoria: Flash > ActionScript


Point distance [AS 2]

Zwraca dystans pomiędzy pt1, a pt2.
Kategoria: Flash > ActionScript


Point equals [AS 2]

Określa, czy punkty są równe.
Kategoria: Flash > ActionScript


Point interpolate [AS 2]

Określa punkt pomiędzy dwoma określonymi punktami.
Kategoria: Flash > ActionScript


Point length [AS 2]

Zwraca długość segmentu liniowego od (0,0) do tego punktu.
Kategoria: Flash > ActionScript


Point normalize [AS 2]

Skaluje segmentu liniowego pomiędzy (0,0) oraz aktualnym punktem do zbioru długości.
Kategoria: Flash > ActionScript


Point offset [AS 2]

Miejsce odliczania obiektu Point przez określoną wartość.
Kategoria: Flash > ActionScript


Point polar [AS 2]

Konwertuje parę biegunowych współrzędnych do współrzędnych Kartezjańskich punktu.
Kategoria: Flash > ActionScript


Poprzednia | 98/145 |Nastpna
98:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors