Loading:


Klasa Point [AS 2]

Klasa: Point

Kompatybilność: ActionScript 1.0, Flash 8+

 

Klasa Point reprezentuje lokalizacje w dwu-wymiarowym systemie współrzędnych, gdzie x reprezentuje oś horyzontalną oraz y reprezentuje oś pionową.

 

Podany konstruktor tworzy punkt na (0,0):

 

var mojPoint:Point = new Point();


Dostępne właściwości dla klasy Point

Nazwa

Opis

length:Number

Zwraca długość segmentu liniowego od (0,0) do tego punktu.

x:Number

Zwraca współrzędną x tego punktu.

y:Number

Zwraca współrzędną y tego punktu.

 

Dostępne metody dla klas

Typ

Nazwa

Opis

 

add(v:Point) : Point

Dodaje współrzędne innego punktu do współrzędnychnoweo stworzonego punktu.

 

clone() : Point

Tworzy kopię tego obiektu Point.

static

distance(pt1:Point, pt2:Point) : Number

Zwraca dystans pomiędzy pt1, a pt2.

 

equals(doPorownania:Object) : Boolean

Określa, czy punkty są równe.

static

interpolate(pt1:Point, pt2:Point, f:Number) : Point

Określa punkt pomiędzy dwoma określonymi punktami.

 

normalize(dlugosc:Number) : Void

Skaluje segmentu liniowego pomiędzy (0,0) oraz aktualnym punktem do zbioru długości.

 

offset(dx:Number, dy:Number) : Void

Miejsce odliczania obiektu Point przez określoną wartość.

static

polar(dlugosc:Number, kat:Number) : Point

Konwertuje parę niegunowych współrzędnych do wpółrzędnych Kartezjańskich punktu.

 

subtract(v:Point) : Point

Odejmuje współrzędne innego punktu od współrzędnych tego punktu, aby stworzyć nowy punkt.

 

toString() : String

Zwraca ciąg znaków zawierający wartości x oraz y współrzędnych.Napisz Artyku³

Listing

var mojPoint:Point = new Point();
Dodano przez: divix
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 0
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors