Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Point substract [AS 2]

Odejmuje współrzędne innego punktu od współrzędnych tego punktu, aby stworzyć nowy punkt.
Kategoria: Flash > ActionScript


Point toString [AS 2]

Zwraca ciąg znaków zawierający wartości x oraz y współrzędnych.
Kategoria: Flash > ActionScript


Point x [AS 2]

Zwraca współrzędną x tego punktu.
Kategoria: Flash > ActionScript


Point y [AS 2]

Zwraca współrzędną y tego punktu.
Kategoria: Flash > ActionScript


Klasa PrintJob [AS 2]

Klasa PrintJob pozwala ci stworzyć treść oraz wydrukować ją na jednej lub kilku stron.
Kategoria: Flash > ActionScript


PrintJob addPage [AS 2]

Wysyła określony poziom lub klip filmowy jako pojedynczą stronę do drukowania.
Kategoria: Flash > ActionScript


PrintJob orientation [AS 2]

Określa kierunek obrazu dla drukowania.
Kategoria: Flash > ActionScript


PrintJob pageHeight [AS 2]

Określa wysokość aktualnie drukowanego obszaru na stronie, w punktach.
Kategoria: Flash > ActionScript


PrintJob pageWidth [AS 2]

Określa szerokość aktualnie drukowanego obszaru na stronie, w punktach.
Kategoria: Flash > ActionScript


PrintJob paperHeight [AS 2]

Całkowita wysokość papieru, w punktach.
Kategoria: Flash > ActionScript


Poprzednia | 99/145 |Nastpna
99:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors