Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

session_unset

Zwolnij wszystkie zmienne sesyjne Opis
Kategoria: Funkcje > PHP


apache_reset_timeout

Resetuje zapisany minutnik Apache
Kategoria: Funkcje > PHP


apache_setenv

Ustawia zmienną Apache'a subprocess_env
Kategoria: Funkcje > PHP


udm_check_charset

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.
Kategoria: Funkcje > PHP


udm_set_agent_param

MnoGoSearch ustawia parametry agenta sesji
Kategoria: Funkcje > PHP


SphinxClient::resetFilters

Wyczyść wszystkie filtry
Kategoria: Funkcje > PHP


SphinxClient::resetGroupBy

Wyczyść wszystkie grupy ustawienia
Kategoria: Funkcje > PHP


SphinxClient::setArrayResult

Zmienia format ustawienia tablicy wyników
Kategoria: Funkcje > PHP


SphinxClient::setConnectTimeout

Ustawia limit czasu połączenia
Kategoria: Funkcje > PHP


SphinxClient::setFieldWeights

Ustawia wagi pola
Kategoria: Funkcje > PHP


Poprzednia | 13/32 |Nastpna
13:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors