Loading:


ftp_put
bool ftp_put ( resource $strumień_ftp , string $plik_zdalny , string $plik_lokalny , int $tryb [, int $pozycja_początkowa ] )


ftp_put
Przesyła plik na serwer FTP


ftp_put() przesyła plik lokalny na serwer FTP.


Parametry

 

strumień_ftp

Identyfikator połączenia z serwerem FTP.

plik_zdalny

Ścieżka pliku zdalnego.

plik_lokalny

Ścieżka do pliku lokalnego.

tryb

Tryb transferu. Musi to być FTP_ASCII lub FTP_BINARY.

pozycja_początkowa

 
Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.Napisz Artyku³

Listing


//Example #1 Przykład użycia ftp_put()

<?php
$plik = 'plik.txt';
$plik_zdalny = 'readme.txt';

// nawiązanie połączenia
$conn_id = ftp_connect($ftp_server);

// logowanie
$login_result = ftp_login($conn_id, $ftp_user_name, $ftp_user_pass);

// przesłanie pliku
if (ftp_put($conn_id, $plik_zdalny, $plik, FTP_ASCII)) {
 echo "Plik $plik został pomyślnie przesłany\n";
} else {
 echo "Napotkano problemy w czasie przesyłania pliku $plik\n";
}

// zamknięcie połączenia
ftp_close($conn_id);
?>
 
Dodano przez: igor
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 0
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors