Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

restore_exception_handler()

Resetowanie po zmianie obsług wyjątków przy użyciu funkcji set_exception_handler(), aby powrócić do domyślnego ustawienia tej obsługi.
Kategoria: Funkcje > PHP


set_error_handler()

Ustawia zdefiniowane przez użytkownika funkcje obsługi błędów.
Kategoria: Funkcje > PHP


set_exception_handler()

Ustawia przez użytkownika funkcje obsługi wyjatków dla skryptów.
Kategoria: Funkcje > PHP


DomElement DomNode set_attribute_node

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.
Kategoria: Funkcje > PHP


DomElement DomAttribute set_attribute

Ustawia atrybut o nazwie name na podaną wartość.
Kategoria: Funkcje > PHP


Ustawiamy kodowanie znaków wyciąganych z bazy danych

Zobacz jak ustawić kodowanie znaków wyciąganych z bazy danych
Kategoria: Skrypty > Skrypty PHP


DomNode->set_content

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.
Kategoria: Funkcje > PHP


DomNode->set_name

Ustawia nazwę węzła.
Kategoria: Funkcje > PHP


DomNode->set_namespace

Ustawia nazwę węzła do uri. Jeśli istnieje już nazwa deklaruje ją z tego samego URI w jednym z dominujących węzłów , na początku tego węzła , w przeciwnym wypadku będzie to przemienione w opcjonalny parametr prefiks lub wygeneruje losowy .
Kategoria: Funkcje > PHP


output_reset_rewrite_vars()

Ta funkcja resetuje URL zapisywacz i usuwa wszystkie zmienne rewrite wcześniej ustalone przez output_add_rewrite_var () lub funkcji mechanizmu sesji (jeśli była ustawiona na session.use_trans_sid session_start ()).
Kategoria: Funkcje > PHP


6:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors