Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

void libxml_set_streams_context

Ustawia strumień context na następny dokument libxml do załadowania lub zapisu.
Kategoria: Funkcje > PHP


ini_alert()

Ta funkcja jest aliasem dla: ini_set().
Kategoria: Funkcje > PHP


ini_set()

Ustawia wartość, opcji konfiguracyjnej.
Kategoria: Funkcje > PHP


bool xml_parser_set_option

Ustawia opcję parsera XML.
Kategoria: Funkcje > PHP


restore_include_path()

Resetuje do domyślnych ustawienia include_path(), pobiera informacje z pliku php.ini.
Kategoria: Funkcje > PHP


set_include_path()

Ustawia konfiguracyjne opcje dla include_path(), jest ona ważna tylko do zakończenia skryptu.
Kategoria: Funkcje > PHP


set_magic_quotes_runtime()

Ustawia bieżącą aktywną konfigurację z magic_quotes_runtime.
Kategoria: Funkcje > PHP


set_time_limit()

Ustawia liczbę sekund dla wykonywania skryptu.
Kategoria: Funkcje > PHP


bool xml_set_character_data_handler

Zestawy znaków dla funkcji obsługi danych parsera XML.
Kategoria: Funkcje > PHP


bool xml_set_character_data_handler

Ustawia domyślny handler funkcji parsera XML.
Kategoria: Funkcje > PHP


7:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors