Loading:


bool xml_parser_set_option
bool xml_parser_set_option ( resource $parser , int $option $value )


Ustawia opcję  parsera XML.


Parametry

 

parser- Odniesienie do parsera XML

 

 

option
Opcje do ustawienia. Patrz niżej.

Dostępne są następujące opcje:
XML parser options
Opcje stałe
Typ danych
Opis
XML_OPTION_CASE_FOLDING integer Kontroluje, czy zwijanie jest włączona do tego parsera XML. Domyślnie włączone
XML_OPTION_SKIP_TAGSTART integer Określić, ile znaków powinno być pominięte w początku nazwy znacznika.
XML_OPTION_SKIP_WHITE integer
Czy, aby pominąć wartości składające się z białych znaków.
XML_OPTION_TARGET_ENCODING string
Zestawy skierowane do kodowania użytych w tym  XML . domyślnie jest ustawiony na tym samym jak źródło kodowania używanego przez xml_parser_create (). Obsługiwane są docelowe kodowanie ISO-8859-1, US-ASCII i UTF-8.

value-
Opcji nową wartość.

 


Zwracane wartości

 

funkcja zwraca FALSE jeśli parser nie odnosi się do ważnego parsera, lub jeśli ta opcja nie może być ustawiona. Jeśli opcja jest ustawiona to  jest zwracany TRUE.

 Napisz Artyku³

Listing

niema
Dodano przez: igor
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 0
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors