Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

http_cache_last_modified

cach'uje wysłane podmioty wdług daty ostatniej modyfikacji.
Kategoria: Funkcje > PHP


array_chunk()

Dzieli tablicę na kilka mniejszych, każda po rozmiar elementów. Istnieje możliwość, że ostatnia tablica będzie mniejsza. Otrzymujesz tablice jako elementy wielowymiarowej tablicy indeksowanej przez liczby zaczynając od zera.
Kategoria: Funkcje > PHP


yaz_scan_result

yaz_scan_result () zwraca warunkach i związane z nimi informacje otrzymane od serwera w wykonaniu ostatniego yaz_scan ()
Kategoria: Funkcje > PHP


yaz_hits

yaz_hits () zwraca liczbę trafień w odniesieniu do ostatniego wyszukiwania.
Kategoria: Funkcje > PHP


array_pop()

Zdejmuje element z końca tablicy, zdejmuje i zwraca ostatnią wartość tablicy tablica , skracając tą tablicę o jeden element.
Kategoria: Funkcje > PHP


yaz_es_result

Funkcja ta sprawdza ostatnie zwróciło Extended Service wyników z serwera. Serwis rozszerzony jest inicjowana przez jeden yaz_item_order () lub yaz_es ()
Kategoria: Funkcje > PHP


yaz_error

yaz_error () zwraca tekst wiadomości English odpowiadający ostatniej liczbie błędu zwracanego przez yaz_errno ()
Kategoria: Funkcje > PHP


yaz_errno

Zwraca numer błędu na serwerze (ostatnie życzenie) identyfikowane przez id.
Kategoria: Funkcje > PHP


yaz_addinfo

Zwraca dodatkowe informacje o błędach na ostatni wniosek na serwerze.
Kategoria: Funkcje > PHP


xslt_error

Zwraca ciąg znaków opisujących ostatni bad, który wystąpił podcyas przekazywania procesora XSLT.
Kategoria: Funkcje > PHP


1/15 |Nastpna
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2020 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors