Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Stage addListener [AS 2]

Wykrywa kiedy plik SWF jest skalowany (ale tylko jeśli Stage.scaleMode = "noScale").
Kategoria: Flash > ActionScript


Stage align [AS 2]

Określa aktualnie wyrównanie pliku SWF w odtwarzaczy lub przeglądarce.
Kategoria: Flash > ActionScript


Stage onResize [AS 2]

Właściwość (odczyt-tylko); określająca aktualna wysokość sceny Stage, podaną w pikselach.
Kategoria: Flash > ActionScript


Stage onResize [AS 2]

Właściwość (odczyt-tylko); określająca aktualna szerokość sceny Stage, podaną w pikselach.
Kategoria: Flash > ActionScript


TextField _quality [AS 2]

Wywołuje się, gdy film wchodzi lub opuszcza tryb pełno-ekranowy.
Kategoria: Flash > ActionScript


Stage height [AS 2]

Wywołuje się, gdy Stage.scaleMode jest ustawione na noScale oraz plik SWF jest przeskalowywany.
Kategoria: Flash > ActionScript


Stage width [AS 2]

Wywołuje się, gdy Stage.scaleMode jest ustawione na noScale oraz plik SWF jest przeskalowywany.
Kategoria: Flash > ActionScript


Stage onFullScreen [AS 2]

Określa, czy pokazać lub ukryć, domyślne wpisy w menu podręcznym (kontekstowym) w Flash Player.
Kategoria: Flash > ActionScript


Stage showMenu [AS 2]

Określa poziom wygładzenia nadany na aktualny plik SWF.
Kategoria: Flash > ActionScript


TextField _highquality [AS 2]

Właściwość (globalna); ustawia lub odzyskuje jakość obróbki grafiki używaną w SWF filmie.
Kategoria: Flash > ActionScript


6:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors